høst 2022
BYG-2808 Drift og vedlikehold av veger og gater - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1877 Drift og vedlikehold av veger og gater 10 stp

Innhold

 • Drift og vedlikehold, oppgaver og standardkrav
 • Kontrakter, sikkerhet og miljø
 • Vegenstilstand
 • Vegkonstrusjon, belastning og skader
 • Vegdekker
 • Vinter- og sommerdrift
 • Bruer, kaier og vegtuneller
 • Skred og beredskap

Anbefalte forkunnskaper

BYG-2606 Veg- og VA-teknikk, ITE1861 Veg- og VA-teknikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal Studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

i. Studenten skal tilegne seg et teoretisk grunnlag for å jobbe med planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehold som byggeledere i Statens vegvesen, kommuner og som driftsledere hos entreprenører og andre som utfører vegarbeider.

Ferdigheter:

ii. Studenten skal tilegne seg ferdigheter innenfor planlegging og bygging av veger og gater.

iii. Studenten skal tilegne seg forståelse for hva som er viktig å ta hensyn til i plan-, bygge og driftsfasen.

iv. Studenten skal tilegne seg ferdigheter innenfor å finne gode og varige løsninger for å sikrer en effektiv, miljøvennlig og sikker trafikkavvikling og vedlikehold av offentlige veger og gater. 

Kompetanse:

i. Studenten skal erverve generell kompetanse innenfor det å selv kunne planlegge og drifte veier og gater.

ii. Studenten skal erverve seg tilstrekkelig fagtermologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor drift og vedlikehold av veier og gater.

iii. Kurset er også viktig for konsulenter og offentlige etater som arbeider med planlegging av nye veger og gater


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet gjennomføres hvert høstsemesteret. Emnets læringsutbytte formidles gjennom øvinger (rapportskriving) og pre-produserte videopresentasjoner.

Obligatorisk rapportmal beskriver:

 • Studentgruppe og studieopplegg
 • Innhold med fremdriftsplan og innleveringsfrister
 • Fag- / Temasider
 • Kvalitetsvurdering av eget arbeid
 • Læringsmodell

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 16.12.2022 09:00 3 Timer Bestått – Ikke bestått
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Alta | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BYG-2808
 • Tidligere år og semester for dette emnet