høst 2022
BYG-3600 Bygningsmateriallære - 5 stp

Sist endret: 29.09.2022

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Integrert bygningsteknologi:

Bachelorgrad eller tilsvarende i ingeniørfag innen bygg/anlegg, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk eller VVS-/energiteknikk Søkere med andre fagkombinasjoner (energi og miljø, brann, etc.) vurderes særskilt.I tillegg er det krav om grunnleggende kunnskaper på minst 25 studiepoeng innen matematikk (tilsv. Matematikk1, 2 og 3), minst 5 studiepoeng i statistikk/sannsynlighetsregning og minst 7,5 studiepoeng fysikk i hht. rammeplanen for Bachelor i ingeniørfag.

Vann og avløpsteknologi:

Bachelorgrad eller tilsvarende i ingeniørfag i byggfag, vann- og avløpsteknikk, miljøteknikk, VVS-teknikk eller energiteknologi. Søkere med andre fagkombinasjoner (vannfag, sanitær- og miljøvitenskap, hydrologi / hydraulikk, etc.) vurderes separat.I tillegg er det krav om grunnleggende kunnskaper på minst 25 studiepoeng innen matematikk (tilsv. Matematikk1, 2 og 3), minst 5 studiepoeng i statistikk/sannsynlighetsregning og minst 7,5 studiepoeng fysikk i hht. rammeplanen for Bachelor i ingeniørfag.

Søknadskode: 9371


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

STE6227 Bygningsmateriallære 5 stp

Innhold

I) studie: Bygg-Materialer (Betong, Tre, Stål)- Selvstudiet

- Allmenn oversikt                                                                                        

- Materialers strukturelle oppbygging

- Porøsitet og densitet  

- Holdbarhet

- Mekanisk egenskaper

II) Bygninsmateriale Termisk-Fukt-Vann transport

- Termisk egenskaper varme fordeling i bygningsmaterialer

- Fukt /vann transport i bygningsmaterialer

 - Matematisk/Fysikk modellerings oppbygg av effekt av varme/fukt på bygningsmaterialer egenskaper for eks. holdbarhet, mekaniske

- Numerisk løsninger og anvender i praksis problem   


Hva lærer du

Etter endt kurs skal kandidaten ha kunnskap om typiske bygningsmaterialer (innenfor bygg og anlegg) med vekt på termiske- og mekaniske egenskaper og nedbryting (holdbarhet): betong, tre og stål

Kunnskaper og forståelse:

- ha forståelse om de viktige bygningsmaterialer strukturer oppbygg og porøsitet

- ha forståelse om holdbarhet (nedbryting mekaniske) av bygningsmaterialer

- ha forståelse om de viktige transport mekanismene i porøse materialer, for eks. kapillær absorpsjon, diffusjon - ha forståelse om fysikk og matematiske modeller om varme og fukt transport i porøse materialer, kvadratrot modell, diffusjon modell - ha forståelse om bygningsmaterialer egenskaper endring under brann (veldig høy- temperaturen)

Ferdigheter:

- kunne analysere og forståelsen bygningsmaterialer mekaniske egenskaper 

- kunne analysere forskjellige varme og fukt-/vannmekanismer (kapillærtransport, diffusjons), i forskjellige porer (gel- kapillar, luft porer) i bygningsmaterialer

- kunne anvender fysikk-/matematikkmodell, som kvadratrotmodell og diffusjon modell, til å forutsett varm og fukt/vann transport i bygningsmaterialer i praksis

- kunne anvende kunnskap om mange forskjellige viktige tema i bygningsmaterialteknologi for eks. energi, klorid-, fukt- skadene, holdbarhet osv.

- kunne avgrense et transport fenomen og gjennomføre et FOU-arbeid

Kompetanse:

-evne til å stille kritisk spørsmålet om fremgangsmåten til å bygge opp modell og løsningsmetoder av problem som tilknytte fagområdet

- kunne arbeid selvstendig med problem i fagområdet

- kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker transportmekanismer

- kunne bidrag til utvikling og innovasjon relater til bygningsmaterialer teknologi

- kunne beregne og anvende analyseresultater til praktisk arbeid tilknyttet fagområdet


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning: 20 timer x 2uker

Øvinger: 20 timer x 2 uker


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 3 Timer A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Gruppeoppgave Godkjent – ikke godkjent
Individuell oppgave Godkjent – ikke godkjent

Mer info om arbeidskrav

Det er to obligatoriske oppgaver:

Obligatorisk 1: Gruppeoppgave med 2-4 studenter. Oppgaven består i labarbeid og rapportskriving. Det er obligatorisk oppmøte på 2 undervisningsdager, onsdag og torsdag, i første undervisningsuke i faget. 

Obligatorisk 2: Individuell oppgave, rapport. Gjennomføres i andre undervisningsuke i faget. 

Det gis ikke nytt forsøk på å få godkjent obligatoriske arbeidskrav. 


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: BYG-3600
  • Tidligere år og semester for dette emnet