høst 2022
FYS-2001 Statistisk fysikk og termodynamikk - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + SIVING (Matematikk R1 og R2+ fysikk 1)

 

Lokalt opptak gjennom søknadsweb med søknadskode 9391 - enkeltemner i ingeniørfag.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FYS-114 Statistisk fysikk og termodynamikk 10 stp

Innhold

Emnet inneholder blant annet termodynamikkens hovedsetninger, termodynamiske relasjoner, ideell gass, fri energi og kjemisk potensiale. Det legges vekt på termodynamikkens mikroskopiske (statistiske) tolkning. Emnet omfatter også elementer av kvantestatistikk.

Anbefalte forkunnskaper

FYS-1001 Mekanikk, FYS-2017 Sustainable energy, INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering

Hva lærer du

Kunnskaper - Studenten kan:

 • formulere og anvende de fundamentale fysiske lovene i statistisk fysikk og termodynamikk
 • beskrive grunnleggende egenskaper til gasser, væsker og faste stoffer
 • forstå sammenhengen mellom makroskopiske og mikroskopiske systemer

Ferdigheter - Studenten kan:

 • løse basale fysiske problemer knyttet til termodynamiske systemer
 • forklare og utlede sammenhengen mellom basale termodynamiske størrelser

Generell kompetanse - Studenten kan:

 • anvende faglig kunnskapsnivå til å ta videregående emner i fysikk
 • arbeide selvstendig med oppgaver og formulere forståelige matematiske løsninger

Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen kan være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 50 timer Øvelser: 30 timer

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 08.12.2022 09:00 4 Timer A–E, stryk F

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Obligatoriske innleveringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Inntil 4 godkjente arbeidskrav, eksakt antall avtales med emneansvarlig i tidlig i semesteret. Tidligere godkjente arbeidskrav gir tilgang til eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinueringseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FYS-2001
 • Tidligere år og semester for dette emnet