høst 2022
IDR-1143 Idrettsmedisin - 10 stp

Søknadsfrist

1 juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Studenter som skal ta emnet må ha forkunnskaper tilsvarende Trenings- og bevegelseslære med basistrening, humanfysiologi eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IDR-1140 Idrett, helse og ernæring 5 stp
IDR-1142 Idrettsskader og ernæring 5 stp

Innhold

Emnet skal gi studentene en innføring i forhold relatert til sykdom og skader i forbindelse med idrett, samt kunnskap om helserelaterte risikofaktorer forbundet med idrett og trening.

Følgende tema vektlegges:

 •   Karakteristika av og årsaker til sykdom og skader i idrett og trening
 •   Trening og negative helseeffekter av trening
 •   Forebygging og opptrening i forbindelse med idrettsskader
 •   Forebygging og opptrening av sykdom i forbindelse med trening
 •   Forstyrret spiseadferd og lav energitilgjengelighet


Anbefalte forkunnskaper

IDR-1222 Trenings- og bevegelseslære med basistrening, IDR-1311 Trenings- og bevegelseslære med basistrening

Hva lærer du

Kunnskap

 •   Forklare helserelaterte risikoforhold ved idrett og trening
 •   Beskrive utbredelsen av de vanligste idrettsskadene   
 •   Forklare skademekanismer for idrettsskader
 •   Beskrive utbredelse, mekanismer og konsekvenser av lav energitilgjengelighet
 •   Forklare kjennetegn og mulige årsaker ved forstyrret spiseatferd hos idrettsutøvere

Ferdigheter

 •   Utføre tiltak i forbindelse med akutte skader
 •   Identifisere lav energitilgjengelighet
 •   Tilrettelegge for forebygging av skader og sykdom i idretten
 •   Planlegge og utføre opptrening ved idrettsskader
 •   Utforme veiledende tiltak ved lav energitilgjengelighet og forstyrret spiseatferd
 •   Identifisere mulige risikoforhold ved overtrening

Generell kompetanse

 •   Forstå betydningen av god helse hos idrettsutøvere
 •   Kunne diskutere negative konsekvenser av idrett og trening
 •   Gjennomføre forebyggende og opptreningsarbeid i forbindelse med sykdom og skader i idrett og trening
 •   Vite hvordan man kan agere ved lav energitilgjengelighet og forstyrret spiseatferd


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Deler av undervisningen kan tilrettelegges ved hjelp av nettstøtte. Emnet vil bli holdt i forelesnings- og seminarform, med lærerstyrte fellestimer og aktiv studentmedvirkning og noen praktiske aktiviteter. I tillegg skal studentene i gruppearbeid forberede et studentframlegg. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 07.12.2022 kl. 09:00
Innlevering: 13.12.2022 kl. 13:00 Utlevering: 15.11.2022 kl. 09:00
Innlevering: 21.11.2022 kl. 13:00
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig innlevering Godkjent – ikke godkjent
Presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Studentene skal i gruppe presentere muntlig et gitt tema ut fra vitenskapelig litteratur/forskning som grunnlag for etterfølgende diskusjon. Obligatorisk deltakelse til alle presentasjoner
 • Individuell skriftlig innlevering: Skrive en vitenskapelig tekst om et selvvalgt tema innenfor skader eller sykdom ved trening.


Kontinuasjonseksamen

Ved karakteren F har studenter adgang til kontinuasjonseksamen
 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-1143
 • Tidligere år og semester for dette emnet