høst 2022
MUS-1203 Biinstrument piano - 5 stp

Emnetype

 Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Arbeid med å utvikle ferdigheter på piano for å bygge opp et repertoar nytting i forhold til framtidig yrkesprofil. Det gis, avhengig av studentens hovedinstrument, opplæring i klassisk pianospill og/eller besifringsspill/akkompagnement. Repertoaret må være variert i uttrykk og form. Studenten kan etter særskilt avtale få undervisning på et annet akkordinstrument.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kandidaten

- kan bruke piano eller annet akkordinstrument i ulike undervisnings-, akkompagnements- og ensembleoppgaver, og i eget arbeid med musikk

- har tekniske og uttrykksmessige ferdigheter for å bygge opp et repertoar i henhold til valgt yrkesprofil

- mestrer grunnleggende gehørspill og improvisasjon i solo og samspill.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Det gis individuell undervisning over 4 semester med normalt ukentlig undervisning. Undervisningen tar utgangspunkt i studentens nivå og erfaringsbakgrunn, og det legges opp til et individuelt valgt repertoar. Studenten må føre repertoarliste over gjennomgått repertoar. Studenter med klassisk hovedinstrument får klassisk piano og besifringsspill i 2 år. Studenter innen rytmisk sjanger og studenter med klassisk piano som hovedinstrument,  får besifringsspill begge studieår.  Studenter på tangent arbeider med klassisk repertoar begge studieår.

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praktisk eksamen Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Repertoarliste 4. semester på gjennomgått repertoar 2.studieår Godkjent – ikke godkjent
Repertoarliste og årsprøve 2. semester Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen påfølgende semester med nytt eller bearbeidet repertoar.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: MUS-1203
  • Tidligere år og semester for dette emnet