høst 2022
MUS-1505 Musikkteknologi - 5 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på: 

- Notasjonsprogramvare 

- Innspilling av lyd og musikk i studio og med portable opptakere 

- Redigering, prosessering og miksing av lyd og musikk 

- Grunnleggende mikrofonteknikk 

- Live electronics 

- Grunnleggende lyd og akustikklære


Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte: 

- Kunne skrive enkle arrangementer med notasjonsprogramvare 

- Kunne gjøre enkle opptak av seg selv og andre og ferdigstille disse 

- Kunne bruke live elektronics i sin utøvende virksomhet 

- Ha en bevisst og kritisk holdning til bruk av teknologi i skaping og formidling av musikk.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med ukentlig undervisning og veiledning i grupper.

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Mappevurdering A–E, stryk F

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Innlevering av to - fire arbeid Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon påfølgende semester.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: MUS-1505
  • Tidligere år og semester for dette emnet