høst 2022
MUS-1506 Komponering og arrangering 1 - 5 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på: 

- Grunnleggende begrepsforståelse i komponering og arrangering med vekt på funksjonsharmonikk og besifring 

- Arbeid med ulike satstyper, stilarter og former, inkludert grunnprinsipper i polyfon sats 

- Grunnleggende bruk av komposisjonsteknikker i tonal musikk 

- Analyse av harmonikk og musikalsk struktur 

- Harmonisering og arrangering av funksjonsharmonisk sats


Hva lærer du

Etter fullført emneskal studenten ha følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper:

 • kan analysere og gjøre bruk av satsteknikker i tonal sats 
 • kan anvende begreper for å beskrive harmonisk progresjon

Ferdigheter

 • behersker grunnleggende sats- og arrangeringsteknikker og notasjon
 • kan skape og tilrettelegge musikk for ulike instrumental- og vokalbesetninger

Generell kompetanse

 • kan utføre enkle arbeidsoppgaver innen komponering og arrangering

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med ukentlig eller periodebasert undervisning. Det forventes at studenten jobber selvstendig med oppgaver som samles i en arbeidsmappe (se arbeidskrav). Veiledning individuelt og i gruppe.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering Innlevering: 11.10.2022 kl. 14:00 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Semesterprøve i musikkteori etter første semester Godkjent – ikke godkjent
Arbeidsmappe med seks til åtte oppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

 • Semesterprøve i musikkteori etter første semester
 • Arbeidsmappe med 4 - 6 oppgaver (fastsettes av fagansvarlig)  med partitur

Mer info om mappevurdering

Mappevurdering med fire utvalgte oppgaver. Mappen skal bestå av partitur, stemmer og innspilling. Oppgaver velges i samråd med fagansansvarlig. 

Vurderes med gradert karakter etter en skala fra A-F.


Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: MUS-1506
 • Tidligere år og semester for dette emnet