høst 2022
MUS-1607 Lytting og gehør 1B - 5 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Kan ikke tas som enkeltemne

Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-1507 Lytting og gehør 1A

Innhold

Emnet fokuserer på: 

- Aktiv lytting, memorering, strukturering og begrepsliggjøring av musikalske forløp 

- Lesing og skriving av melodi, rytme og harmonikk 

- Indre musikalsk forestillingsevne 

- Å kunne identifisere, lese og gjengi tonale og fritonale melodiforløp, polyrytmikk og akkordprogresjoner 

- Å kunne begrunne valg av tilnærmingsmåter i arbeid med gehør


Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte.

Kunnskap:

- om gehør som fenomen

- arbeidsmetoder i lytting og gehør, og bruk av disse i eget musikkarbeid

- om musikalske byggesteiner som melodi, rytme og harmonikk

Ferdigheter:

- kunne danne seg en indre forestilling av et musikalsk forløp

- kunne lese og gjengi melodiske forløp, inkludert modulasjoner og fritonale melodier

- kunne lese og gjengi rytmiske forløp, inkludert polyrytmer og skjeve taktarter

- kunne skrive forespilte rytmer, modulerende melodier og flerstemte forløp

- kunne bruke relevante dataprogrammer i arbeid med gehørutvikling

Generell kompetanse:

- være kjent med arbeidsmetoder og bruk av lytting og gehør i eget virke som musiker og/eller musikkpedagog

- ha et bevisst forhold til strukturering, memorering og begrepsliggjøring av musikalske forløp

- ha et reflektert forhold til hørelæredidaktiske problemstillinger


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over tre semestre med undervisning i grupper.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Karakterskala:
  
Hjemmeksamen 07.10.2022 14:00 1/3 A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 1/3 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 07.10.2022 09:00 2/3 A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon påfølgende semester i den delen av eksamen som ikke er bestått.

Resultater fra tidligere deleksamener inngår i samlet vurdering for studenter som har tatt eksamen tidligere studieår. 


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: MUS-1607
  • Tidligere år og semester for dette emnet