høst 2022
MUS-2205 Kammermusikk - 30 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på:

 • Utøvende kammermusikk/samspill
 • Partiturstudier som omfatter både generelle studier med sikte på økning av repertoarkunnskap, ulike notasjonsformer m.m. og mer detaljerte verkstudier. Verkstudiene kan foregå som rene partiturstudier, eller kombinert med studier av innspillinger av de aktuelle verk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Om repertoar for ensembler og epoker som er sentrale for instrumentet

Ferdigheter

 • Kunne innordne seg i samspillsituasjoner med sikte på innstudering og framføring
 • Kunne utøve kammermusikalsk samspill med et enhetlig kunstnerisk uttrykk

Generell kompetanse

 • Ha utviklet stilistisk og kunstnerisk forståelse for ulike genrer og uttrykksmåter i forskjellige kammerensembler

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med gruppevis undervisning og veiledning.

En vesentlig del av studiet består av egenøving, og det forventes at studenten tar selvstendig ansvar for planlegging og gjennomføring av egen arbeidsuke.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praktisk eksamen Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Reportoarliste og eksamensprogram Godkjent – ikke godkjent
Semesterprøve Godkjent – ikke godkjent
Eksamensprogram Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: MUS-2205
 • Tidligere år og semester for dette emnet