høst 2022
MUS-2502 Hovedinstrument instrumentalpedagogikk 1 - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Fagstudium i musikkutøving, bachelor og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-1610 Hovedinstrument 2

Innhold

Emnet fokuserer på:

- Videreutvikling og vedlikehold av utøvende ferdigheter på hovedinstrument med vekt på instrumentalteknisk og musikalsk arbeid inkl. samspill, ulike metoder for innstudering og utvikling av gode - Tilegnelse av nytt repertoar som omfatter solo og kammermusikk-/samspillsverker fra ulike epoker, ulike stilarter og sjangere som er sentrale for instrumentet og som bør inkludere norsk musikk og gjerne samisk musikk og annen tradisjonsmusikk fra nordområdene. Repertoaret kan inneholde egenprodusert materiale.

- Videreutvikling av øvingsmateriale som fremmer tekniske og interpretatoriske ferdigheter, gehørspill og prima vista


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte

Kunnskaper:

- Har innsikt i og kunnskap om et allsidig solo- og samspillsrepertoar som er relevant for den yrkesvirksomhet de forbereder seg på å møte

- Kjenne til fag- og yrkesetiske problemstillinger

Ferdigheter:

- Kunne tolke notasjoner og anvisninger fra ulike epoker og sjangere, og kunne omsette det til et musikalsk resultat

- Kunne bruke kreative og selvstendige arbeidsmåter

- Behersker hensiktsmessige teknikker for innstudering og øving

- Kunne reflektere over egen interpretasjon og justere denne under veiledning.

Generell kompetanse:

- Være utøver med gode tekniske og musikalske ferdigheter og evne til å arbeide målrettet og selvstendig med nytt repertoar alene og i samarbeid med andre utøvere ¿    Kunne fremføre musikk i ulike formidlingssituasjoner, og kommunisere med sitt publikum


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med individuell og gruppevis undervisning og veiledning. Studenten skal arbeide med repertoar fra ulike sjangere, stilarter og epoker, og må etter oppsatt plan delta i prosjekter, ensembler og offentlige konserter.

En vesentlig del av studiet består av egenøving, og det forventes at studenten tar et selvstendig ansvar for planlegging og gjennomføring av egen arbeidsuke.


Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Praktisk eksamen 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Semesterprøve Godkjent – ikke godkjent
Repertoarliste Godkjent – ikke godkjent
Utøvende kosertdeltakelse Godkjent – ikke godkjent
Eksamensprogram Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon påfølgende semester
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: MUS-2502
  • Tidligere år og semester for dette emnet