høst 2022
MUS-2801 Arrangering og komponering - rytmisk musikk - 20 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:

  • Verktøy for arrangering og instrumentering av storband, jazz/pop-ensembler, kor og strykere
  • Komposisjon og formlære
  • Analyse og gjennomgang av relevante verk og partiturer
  • Arbeid med egne verk og utvikling av en kompositorisk identitet

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte

Kunnskap:

Om bruk av verktøy for kompositorisk bearbeidelse av musikalsk materiale, samt relevante arrangerings- og instrumenterings-teknikker for besetninger innenfor rytmisk genre.

Ferdigheter:

Beherske grunnleggende arrangering/instrumentering og komponering for rytmiske besetninger, samt arrangering for strykere, blåsere og kor i rytmisk kontekst for å utvikle en egen kunstnerisk identitet.

Generell kompetanse:

Ha evne til å skape arrangementer og komposisjoner som kan tilpasses ulike samspillsprosjekter


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Gruppeundervisning og individuell veiledning. Emnet går over to semestre.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering Innlevering: 14.10.2022 kl. 13:00 Bestått – Ikke bestått

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Min 80 % deltakelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon påfølgende semester.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: MUS-2801
  • Tidligere år og semester for dette emnet