høst 2022
MUS-2805 Musikkartistutvikling - formidling - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:

 • Utvikling av studentens evne til refleksjon rundt seg selv som formidler og egne musikalske formidlingsferdigheter, hvor sammenhengen mellom kropp, bevegelse, mentale og emosjonelle aspekter, musikk og relasjon står sentralt
 • Øvelser i scenisk grunntrening, scenisk tilstedeværelse og kommunikasjon, samt grunnleggende formidlingskunnskap om dramaturgi, scenografi og regi

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • om mentale-, fysiske-, og emosjonelle tilnærminger til formidling og sammenhengen mellom disse
 • om sceniske virkemidler i et formidlingsperspektiv

Ferdigheter:

 • beherske hensiktsmessige teknikker for innstudering, øving, prestasjonsforberedelse og forebygging av belastningsskader 
 • kunne fremføre musikk i ulike formidlingssituasjoner, og introdusere den for et publikum

Generell kompetanse:

 • ha innsikt og evne til å kunne ta i bruk sceniske virkemidler som formidler
 • ha evne til refleksjon rundt egen formidlingskompetanse og formidlingspraksis som musiker

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner, veiledning.  Samlingsbasert. Emnet går over ett semester.

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk deltakelse i undervisningen Godkjent – ikke godkjent
Utøvende fremføring Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MUS-2805
 • Tidligere år og semester for dette emnet