høst 2022
MUS-2806 Rytmisk improvisasjon - innføringskurs - 10 stp

Emnetype

Valgemne i Fagstudium i musikkutøving - bachelor, 3. eller 4.år Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på:

 • Gehørbasert læring, transkripsjon og lytting
 • Grunnleggende jazzharmonikk med skalateori og formlære
 • Ulike genre innen rytmisk musikk
 • Rytmiske, harmoniske og melodiske elementer i improvisasjon
 • Tolkning og variasjoner over tema

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Kjenne til struktur og oppbygning av låter og verk innenfor rytmisk musikk

Ferdigheter:

 • Kunne utnytte ulike musikalske strukturer og forløp ved hjelp av gehør
 • Kunne medvirke på grunnleggende nivå i samspill innenfor rytmisk musikk
 • Kunne improvisere over funksjonsharmoniske akkordforløp og modale strukturer, på et grunnleggende nivå
 • Ha evne til friere bearbeiding og tolkning av musikalske elementer og verk

Generell kompetanse:

 • Ha grunnleggende kunstnerisk innsikt i samspill der improvisasjon er en del av uttrykket.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praktisk basert undervisning med basis i ensemble, individuell oppfølging og prosjektarbeid. Emnet går over  ett semester.

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Praktisk eksamen 10 Minutter Bestått – Ikke bestått

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Obligatorisk deltakelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MUS-2806
 • Tidligere år og semester for dette emnet