høst 2022
MUS-2811 Kammermusikk/samspill - 20 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på å forbedre studentens kompetanse som kammermusikk-/samspillsutøver gjennom

- problemstillinger knyttet til det å være utøver i et ensemble

- å få større forståelse for kunstneriske valg

- å utvikle evner relatert til samspill som bl.a., presisjon, klangbruk, frasering, intonasjon, stilforståing, o.l.

- å utvikle selvstendighet i forbindelse med innøvingsprosesser og fremføringer


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

- Ha kunnskap om å utvikle repertoar relevant for ensemble og konsertprosjekt.

- Han kunnskap om faktorer som spiller inn i utviklingen av ensembler ¿ rolleforståelse og gruppedynamikker.

Ferdigheter

- Kan utøve sitt valgte repertoar med et enhetlig kunstnerisk uttrykk på høyt nivå.

- Har metoder for å perfeksjonere sine egne tekniske og musikalske evner i et ensemble.

- Kunne reflektere over gruppedynamiske forhold som påvirker utøvelse.

Generell kompetanse

- Beherske forskjellige utøverroller i et kammerensemble/band, inkludert utøveretikk.

- Beherske ulike stilmessige, historiske og analytiske aspekter av kammermusikk-/ensemblefaget. ¿    Kan i samarbeid med gruppa jobbe selvstendig og ansvarsbevisst for å forbedre det felles kunstneriske resultatet, både teknisk og musikalsk.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med gruppevis undervisning og veiledning. Studentene skal i løpet av de tre første ukene danne ensembler som skal samarbeide gjennom hele studiet inkl. oppfylling av arbeidskrav og eksamen.

Studentene skal arbeide med repertoar fra ulike sjangere, stilarter og epoker.

En vesentlig del av studiet består av egenøving, og det forventes at studenten tar selvstendig ansvar for planlegging og gjennomføring av egen arbeidsuke.


Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Praktisk eksamen 15 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Semesterprøve 10 Minutter Godkjent – ikke godkjent
Refleksjonsnotat Godkjent – ikke godkjent
Repertoarliste Godkjent – ikke godkjent
Eksamensprogram Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon påfølgende semester
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: MUS-2811
  • Tidligere år og semester for dette emnet