høst 2022
PFF-2030 Samiskdidaktikk - 5 stp

Sist endret: 26.10.2022

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på lektorutdanning 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 , PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PFF-2000 Profesjonsfag år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 5 stp

Innhold

I emnet blir det gitt en innføring i samiskdidaktikk som bygger på kunnskaper som studenten har tilegnet seg i disiplinfaget samisk. Emnet som tar sikte på å gjøre studenten kjent med skolefaget samisk med hovedvekt på følgende temaer:

 • Samiskfagets egenart og læreplan
 • Planlegging og tilrettelegging av undervisning og læring i samisk
 • Bli kjent med med læreplaner for Samisk 1 og Samisk 2 8-13.
 • Bruk av målspråket i undervisninga
 • Vurdering

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • Samiskfaget i historisk perspektiv, herunder kunnskap om hvordan samiskfaget har utviklet seg
 • Samiskfagets legitimitet og posisjon i skolen i dag, læreplaner i faget og problemstillinger knyttet til dagens samiskundervisning
 • Grunnleggende ferdigheter i samisk
 • Bruk av målspråket samisk i undervisningssammenheng
 • Utvikling av egenferdigheter i samisk
 • Vurdering i samiskfaget

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Drøfte styringsdokumenter for samisk som skolefag
 • Planlegge, gjennomføre og begrunne undervisning i Samisk 1 og 2
 • Bruke relevante metoder for undervisning og læring i grunnleggende ferdigheter  
 • Anvende fagdidaktisk teori i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
 • Anvende målspråket i undervisningen
 • Bruke forskriftene i styringsdokumentene i underveis- og sluttvurdering.

Bruke forskriftene i styringsdokumentene i underveis- og sluttvurdering.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er nordsamisk. Eksamensspråk er nordsamisk.

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 20 timer som kan gis som blokkundervisning.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Oppgave Innlevering: 13.12.2022 kl. 13:00 1 Semester A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon for medstudenter Godkjent – ikke godkjent
Oppmøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Muntlig presentasjon for medstudenter
 • 80% oppmøte

Mer info om vurderingsform oppgave

Semesteroppgave på ca 2500-3000 ord.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PFF-2030
 • Tidligere år og semester for dette emnet