høst 2022
RUS-0100 Russisk grunnkurs 1 - 10 stp

Sist endret: 09.08.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet anbefales for studenter som senere vil ta emner på 1000- og 2000- nivå i russisk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

RUS-1010 Grunnkurs i skriftlig og muntlig russisk 10 stp

Innhold

Dette er et introduksjonskurs i russisk som gir en oversikt over moderne russisk ordforråd, grammatikk og uttale.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • kunnskap om det det russiske alfabetet
 • Kunnskaper om de grunnleggende grammatiske konstruksjonene i russisk, bl.a. bøyning av substantiv, adjektiv og verb
 • et grunnleggende ordforråd

Ferdigheter

Du kan:

 • føre enkle samtaler på russisk
 • skrive enkle tekster på russisk
 • oversette enkle tekster til og fra russisk
 • lese enkle tekster på russisk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk.

Undervisning

Undervisningen er organisert som forelesninger og øvelser gjennom hele semesteret. Det kan bli aktuelt å bruke språklaboratorium i forbindelse med muntlige øvelser. Studentene leverer og får rettet og gjennomgått oversettelsesoppgaver ukentlig i de siste 2/3 av semesteret.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 1/2 4 Timer A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/2 A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Obligatorisk frammøte Godkjent – ikke godkjent
70 % av oversettelsene godkjent Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk frammøte på filmvisning Godkjent – ikke godkjent
70 % av grammatikkøvelsene levert Godkjent – ikke godkjent

Mer info om arbeidskrav

 • 70% oppmøte på undervisning
 • 70% av oversettelser levert inn og godkjent innen ukentlig frist
 • 70% av grammatikkøvelser på canvas levert inn og godkjent innen ukentlig frist
 • tilstedeværelse på filmvisning i løpet av semesteret 

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig deleksamen består av følgende: 

 • lesing av ukjent russisk tekst
 • oversettelse av ukjent tekst til norsk
 • samtale på russisk

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-0100