høst 2022
SAK-1001 Kunst 1 - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studiet Kunst - bachelor og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Introduksjon til

 • Planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium
 • Verktøy som er nødvendige for å etablere selvstendig atelierpraksis
 • Dokumentasjon og presentasjon av eget arbeid
 • Studietur

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Grunnleggende kunnskaper om planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Grunnleggende kunnskaper om praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium
 • Grunnleggende kunnskaper om basisverktøy, teknikker, medier og verksteder
 • Grunnleggende kunnskaper om dokumentasjon og presentasjon av eget arbeid

Ferdigheter

 • Kunne planlegge og gjennomføre eget kunstnerisk arbeide
 • Kunne bruke basisverktøy og verksteder
 • Kunne dokumentere og presentere eget arbeid

Generell kompetanse

 • Grunnleggende forståelse for planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Grunnleggende forståelse for bruk av basisverktøy og verksteder
 • Grunnleggende forståelse for presentasjon og dokumentasjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, gruppekritikk, veiledning og selvstendig kunstnerisk arbeid

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Muntlig eksamen 07.12.2022 09:00 Bestått – Ikke bestått

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Portfolio Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig presentasjon av kunstneriske arbeider og eksaminasjon med utgangspunkt i innlevert arbeidskrav.

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: SAK-1001
 • Tidligere år og semester for dette emnet