høst 2022
SPA-1111 Innføring i spanskspråklig litteratur - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i Bachelorprogrammet i spansk og latinamerikanske studier og i Lektorutdanningen trinn 8 - 13  med spansk som fag 1 eller 2.

 Anbefalt forkunnskap: SPA-1110 Innføring i spansk og latinamerikansk historie og SPA-1013 Praktisk spansk I. 


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Obligatorisk forkunnskapskrav: SPA-1013 (Praktisk spansk 1) eller godkjent tilsvarende studier i spansk. Anbefalt forkunnskap: SPA-1110 Innføring i spansk og latinamerikansk historie.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Obligatorisk forkunnskapskrav

SPA-1013 Praktisk spansk I

Innhold

Emnet gir en oversikt over spanskspråklig litteratur fra det 19. århundre til i dag. De utvalgte tekstene, som studeres, representerer både spansk og latinamerikansk litteratur fra perioden. Tekstene hører til forskjellige sjangere som er representative for de litterære epoker perioden dekker.

Anbefalte forkunnskaper

SPA-1013 Praktisk spansk I, SPA-1110 Innføring i spansk og latinamerikansk historie

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • grunnleggende kunnskap om spanskspråklig litteraturhistorie fra det 19. århundre til i dag 
 • grunnleggende kunnskap om i litterær analyse

Ferdigheter

Studenten:

 • kan elementær tekstanalyse av litterære tekster og kan lese og fortolke moderne litterære verk på spansk
 • har videreutviklet sine evner til å kommunisere både skriftlig og muntlig på spansk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter, men undervisningsspråket vil være spansk med norsk som hjelpespråk.

Eksamensspråk er spansk.  


Undervisning

Undervisningsomfanget er 4 timer per uke.

Emnet tilbys i form av forelesning og seminar. Det forventes at studentene jobber aktivt på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, tekstfortolkning og oppgaveløsning. I tillegg forventes det samtaler og diskusjoner i plenum. Tekstlesing og oppgaveløsning er obligatorisk forberedelse til hver forelesning. Det forutsettes at studentene følger undervisningsplanene og anvender materiell som legges ut i Canvas.

Et 3-ukers studieopphold ved Universitetet i Cádiz er en integrert del av opplegget for emnet. Studenter som ikke kan delta på grunn av økonomiske, familie-, jobb- eller studierelaterte årsaker kan følge vanlig undervisning i Tromsø. Nærmere informasjon om oppholdet vil bli gitt på første undervisningsdag.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 28.11.2022 kl. 09:00
Innlevering: 05.12.2022 kl. 13:00
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

En skriftlig oppgave som vurderes med godkjent/ikke godkjent Godkjent – ikke godkjent
En muntlig presentasjon som vurderes til godkjent/ikke godkjent Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • en muntlig presentasjon (ca. 15 min)
 • en skriftlig oppgave om en tekst i tilknytning til pensum

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SPA-1111
 • Tidligere år og semester for dette emnet