vår 2022
MUS-1203 Biinstrument piano - 5 stp

Sist endret: 25.04.2022

Emnetype

 Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Arbeid med å utvikle ferdigheter på piano for å bygge opp et repertoar nytting i forhold til framtidig yrkesprofil. Det gis, avhengig av studentens hovedinstrument, opplæring i klassisk pianospill og/eller besifringsspill/akkompagnement. Repertoaret må være variert i uttrykk og form. Studenten kan etter særskilt avtale få undervisning på et annet akkordinstrument.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kandidaten

- kan bruke piano eller annet akkordinstrument i ulike undervisnings-, akkompagnements- og ensembleoppgaver, og i eget arbeid med musikk

- har tekniske og uttrykksmessige ferdigheter for å bygge opp et repertoar i henhold til valgt yrkesprofil

- mestrer grunnleggende gehørspill og improvisasjon i solo og samspill.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Det gis individuell undervisning over 4 semester med normalt ukentlig undervisning. Undervisningen tar utgangspunkt i studentens nivå og erfaringsbakgrunn, og det legges opp til et individuelt valgt repertoar. Studenten må føre repertoarliste over gjennomgått repertoar. Studenter med klassisk hovedinstrument får klassisk piano og besifringsspill i 2 år. Studenter innen rytmisk sjanger og studenter med klassisk piano som hovedinstrument,  får besifringsspill begge studieår.  Studenter på tangent arbeider med klassisk repertoar begge studieår.

Eksamen

Arbeidskrav:

- Repertoarliste og årsprøve 2.semester. Klassisk repertoar på minimum 15 min. og prøve 5-8 min. eller   Besifringsspill: minimum 10 melodier hvorav 2-3 låter skal framføres.

- Repertoarliste 4. semester på gjennomgått repertoar 2.studieår. Klassisk: 15 min. Besifringsspill: 10 melodier i ulik form og karakter.

Eksamen:

Utøvende eksamen med repertoar valgt fra godkjente repertoarlister.

3 melodier i besifringsspill/akkompagnement i ulik form og sjanger, eller 8-12 min. klassisk repertoar. Vurderes med Bestått/Ikke bestått. Kontinuasjonseksamen påfølgende semester med nytt eller bearbeidet repertoar.


Timeplan


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: MUS-1203