vår 2022
MUS-1504 Identitet, profesjon og bransje 1 - 5 stp

Sist endret: 24.05.2022

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet har fokus på 

- Kunst og estetikk 

- Forholdet mellom kunst og vitenskap 

- Bevisstgjøring av egen identitet, kompetanse og interesser gjennom praktiske øvelser 

- Arbeidsfysiologi 

- Øvingslære

- Utøveretikk.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte: 

- Ha kunnskap om hva kunst er og kan være. 

- Ha kunnskap om estetisk teori 

- Kunne reflektere over eget utdanningsvalg og fremtidig praksis 

- Ha innsikt i og praktisk erfaring fra at kroppens funksjon og tilstand er viktig for utvikling av egen sang- og instrumentalteknikk

- Ha innsikt i og praktisk erfaring med hensiktsmessige teknikker for innstudering, øving og scenisk bevissthet

- Ha en profesjonell holdning til hva det vil si å være musiker


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med ukentlig eller periodebasert undervisning. Det forventes aktiv deltagelse i øvelser/konserter og lignende aktiviteter som inngår i undervisning og kurs, samt at studenten jobber selvstendig med obligatoriske og selvvalgte oppgaver. Veiledning individuelt og i gruppe.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen 

- Obligatorisk 80 % frammøte 

- Kurs i arbeidsfysiologi 

Eksamen:

Muntlig eksamen

Vurderes med Bestått /Ikke bestått

Kontinuasjon påfølgende semester.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: MUS-1504