vår 2022
MUS-1505 Musikkteknologi - 5 stp

Sist endret: 24.05.2022

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på: 

- Notasjonsprogramvare 

- Innspilling av lyd og musikk i studio og med portable opptakere 

- Redigering, prosessering og miksing av lyd og musikk 

- Grunnleggende mikrofonteknikk 

- Live electronics 

- Grunnleggende lyd og akustikklære


Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte: 

- Kunne skrive enkle arrangementer med notasjonsprogramvare 

- Kunne gjøre enkle opptak av seg selv og andre og ferdigstille disse 

- Kunne bruke live elektronics i sin utøvende virksomhet 

- Ha en bevisst og kritisk holdning til bruk av teknologi i skaping og formidling av musikk.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med ukentlig undervisning og veiledning i grupper.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen:    

- Innlevering av to - fire arbeid.

Eksamen/vurdering:

Mappevurdering av innleverte arbeid. Vurderes med gradert karakter  etter en skala fra A-F.

Kontinuasjon påfølgende semester.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: MUS-1505