vår 2022
MUS-1510 Hovedinstrument 1 - 35 stp

Sist endret: 21.05.2022

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Fagstudium i musikkutøving - bachelor og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på:

-  Utvikling av utøvende ferdigheter på hovedinstrument, med vekt på instrumentalteknisk og musikalsk arbeid

-   Innføring imetoder for innstudering og utvikling av gode arbeidsrutiner

-  Tilegnelse av et grunnleggende og variert solo- og samspillsrepertoar fra epoker, sjangere og stilarter som er sentrale for instrumentet. Repertoaret bør inneholde norsk musikk og gjerne samisk musikk og annen tradisjonsmusikk fra nordområdene 

-   Øvingsmateriale som omhandler gehørspill, prima vista, tekniske ferdigheter og Improvisasjon 

-  Instrumentets egenskaper, konstruksjon og virkemåte, instrumenthistorie  og elementært vedlikehold 

-   Evne til samspill og samarbeid


Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap: - Ha kunnskap om instrumentets virkemåte og oppbygning - Ha innsikt og kunnskaper om et grunnleggende og variert solo- og samspillsrepertoar fra epoker, sjangere og stilarter som er sentrale for instrumentet. - Ha kunnskap om samisk og annen tradisjonsmusikk fra nordområdene Ferdigheter: - Kunne bidra til tolkning av notasjoner og anvisninger fra ulike epoker og sjangere i forskjellige besetninger. - Ha gode tekniske og musikalske ferdigheter på sitt hovedinstrument og kunne realisere og formidle et relevant repertoar

Generell kompetanse: - Ha grunnleggende forståelse for notasjoner og anvisninger fra ulike epoker og sjangere - Kunne bidra til egen faglig utvikling og arbeide målrettet med nytt repertoar alene og i samarbeid med andre utøvere


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med individuell og gruppevis veiledning. Studenten skal arbeide med repertoar fra ulike sjangere, stilarter og epoker, og må etter oppsatt plan delta i prosjekter, ensembler og offentlige konserter.

En vesentlig del av studiet består av egenøving, og det forventes at studenten tar selvstendig ansvar for planlegging og gjennomføring av egen arbeidsuke.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen:

  • Semesterprøve ca. 15 minutter
  • Repertoarliste med gjennomgått repertoar på minimum 45 minutter, herav minst 15 minutter kammermusikk og 15 minutter offentlig framført
  • Utøvende konsertdeltakelse i kammermusikk/samspill hvert semester
  • Eksamensprogram

Utøvende eksamen med varighet på 20 minutter der noe av programmet kan være kammermusikk/samspill.

Individuell vurdering med gradert karakter etter en skala fra A - F. Kontinuasjon påfølgende semester.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 35
  • Emnekode: MUS-1510