vår 2022
MUS-1604 Identitet, profesjon og bransje 2 - 5 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-1504 Identitet, profesjon og bransje 1

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MUS-1604 Identitet, profesjon og bransje 2 5 stp

Innhold

Emnet har fokus på

- Bevisstgjøring av egen identitet, kompetanse og interesser

- Prestasjonsforberedelse

- Arbeidsfysiologi

- Utøveretikk

- Innføring i prosjektledelse og musikkartistutvikling

- Planlegging, gjennomføring og evaluering av en konsert med fokus på formidlingsperspektiver og scenisk bevissthet

- Søknadsskriving og skriving av programnotat og programkommentar.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

- Ha kunnskap om relevante forhold som gir en sunn spillestil og kunnskap om hva som fører til belastningsskader samt kunne reflektere over egen kroppsbevissthet i forhold til utøvelsen av instrumentet

- Ha kunnskap om krav og forventninger til en profesjonell musiker/musikkarbeider

- Ha grunnleggende kunnskap om musikkbransjen, gjennomføring av prosjekt og egen artistutvikling

- Kunne anvende generelle øvingsstrategier og mentale teknikker/strategier for å forberede offentlig fremføring/konsert

- Ha et bevisst forhold til egen identitet, egne styrker og muligheter


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semester med ukentlig eller periodebasert undervisning. Det forventes aktiv deltagelse i øvelser/ aktiviteter som inngår i undervisning og kurs, samt at studenten jobber selvstendig med obligatoriske og selvvalgte oppgaver. Veiledning individuelt og i gruppe.

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er høst 2022

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen:

- Obligatorisk 80 % frammøte

- Workshop drama knyttet til scenisk bevissthet, skapende mot og sceneopptreden

- Formidlingsprosjekt med fokus på formidlingsperspektiver.  Studentene skal arbeide i grupper med å utvikle et konsertkonsept og anvende prosjektstyringsverktøy til planlegging og gjennomføring av dette.

 

Eksamen/vurdering:

Mappevurdering.

Vurderes med Bestått/Ikke bestått. 

Kontinuasjon påfølgende semester. 


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: MUS-1604
  • Tidligere år og semester for dette emnet