vår 2022
MUS-2205 Kammermusikk - 30 stp

Sist endret: 30.03.2022

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på:

 • Utøvende kammermusikk/samspill
 • Partiturstudier som omfatter både generelle studier med sikte på økning av repertoarkunnskap, ulike notasjonsformer m.m. og mer detaljerte verkstudier. Verkstudiene kan foregå som rene partiturstudier, eller kombinert med studier av innspillinger av de aktuelle verk


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Om repertoar for ensembler og epoker som er sentrale for instrumentet

Ferdigheter

 • Kunne innordne seg i samspillsituasjoner med sikte på innstudering og framføring
 • Kunne utøve kammermusikalsk samspill med et enhetlig kunstnerisk uttrykk

Generell kompetanse

 • Ha utviklet stilistisk og kunstnerisk forståelse for ulike genrer og uttrykksmåter i forskjellige kammerensembler


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med gruppevis undervisning og veiledning.

En vesentlig del av studiet består av egenøving, og det forventes at studenten tar selvstendig ansvar for planlegging og gjennomføring av egen arbeidsuke.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

 • Semesterprøve ca. 15 minutter
 • Repertoarliste med gjennomgått repertoar på 90 minutter, herav minst 30 minutter offentlig framført
 • Eksamensprogram

Eksamen:

Utøvende gruppeeksamen med varighet på 30 minutter

Studenten selv har ansvar for å sørge for at besetningen kan delta på eksamenen.

Individuell vurdering med Bestått/Ikke bestått. Kontinuasjon påfølgende semester.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: MUS-2205