vår 2022
MUS-2503 Musikkteknologi - 5 stp

Sist endret: 20.05.2022

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemneHva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:
 • Kunne bruke musikkteknologi på en relevant måte i sin utøvende virksomhet
 • Kjenne sentrale verktøy innenfor Live Electronics og deres anvendelse i ulike genre
 • Ha en bevisst og kritisk tilnærming til de estetiske utfordringene som ligger i bruk av teknologi i utøvende virksomhet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med ukentlig undervisning og veiledning i grupper.Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

 • 70% oppmøte i undervisningen
 • To (2) av følgende tre oppgaver:
 • Dokumentasjonsprosjekt (lyd og bilde) basert på egen kunstnerisk praksis
 • Konsert/fremføring med bruk av Live Electronics
 •  Arbeidsmappe med to - fire komposisjoner eller innspillinger

Eksamen:

Hjemmeeksamen

Vurderes med gradert karakter A - F

Kontinuasjon påfølgende semester


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: MUS-2503