vår 2022
MUS-2801 Arrangering og komponering - rytmisk musikk - 20 stp

Sist endret: 30.03.2022

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:

 • Verktøy for arrangering og instrumentering av storband, jazz/pop-ensembler, kor og strykere
 • Komposisjon og formlære
 • Analyse og gjennomgang av relevante verk og partiturer
 • Arbeid med egne verk og utvikling av en kompositorisk identitet


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte

Kunnskap:

Om bruk av verktøy for kompositorisk bearbeidelse av musikalsk materiale, samt relevante arrangerings- og instrumenterings-teknikker for besetninger innenfor rytmisk genre.

Ferdigheter:

Beherske grunnleggende arrangering/instrumentering og komponering for rytmiske besetninger, samt arrangering for strykere, blåsere og kor i rytmisk kontekst for å utvikle en egen kunstnerisk identitet.

Generell kompetanse:

Ha evne til å skape arrangementer og komposisjoner som kan tilpasses ulike samspillsprosjekter


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Gruppeundervisning og individuell veiledning. Emnet går over to semestre.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

- 80 % deltakelse i undervisningen

Eksamen:

Mappevurdering. Mappen består av

 • Seks verk eller arrangement med ulik besetning, hvorav fire kan være solo/duo/trio mens to verk/arr skal være for storband eller større besetning som inkluderer kor, stryk etc.
 • Opptak av de innleverte verk
 • En oppgave i analyse av et konkret musikkstykke

Vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Kontinuasjon påfølgende semester.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: MUS-2801