vår 2022
MUS-2811 Kammermusikk/samspill - 20 stp

Sist endret: 25.04.2022

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på å forbedre studentens kompetanse som kammermusikk-/samspillsutøver gjennom

- problemstillinger knyttet til det å være utøver i et ensemble

- å få større forståelse for kunstneriske valg

- å utvikle evner relatert til samspill som bl.a., presisjon, klangbruk, frasering, intonasjon, stilforståing, o.l.

- å utvikle selvstendighet i forbindelse med innøvingsprosesser og fremføringer


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

- Ha kunnskap om å utvikle repertoar relevant for ensemble og konsertprosjekt.

- Han kunnskap om faktorer som spiller inn i utviklingen av ensembler ¿ rolleforståelse og gruppedynamikker.

Ferdigheter

- Kan utøve sitt valgte repertoar med et enhetlig kunstnerisk uttrykk på høyt nivå.

- Har metoder for å perfeksjonere sine egne tekniske og musikalske evner i et ensemble.

- Kunne reflektere over gruppedynamiske forhold som påvirker utøvelse.

Generell kompetanse

- Beherske forskjellige utøverroller i et kammerensemble/band, inkludert utøveretikk.

- Beherske ulike stilmessige, historiske og analytiske aspekter av kammermusikk-/ensemblefaget. ¿    Kan i samarbeid med gruppa jobbe selvstendig og ansvarsbevisst for å forbedre det felles kunstneriske resultatet, både teknisk og musikalsk.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med gruppevis undervisning og veiledning. Studentene skal i løpet av de tre første ukene danne ensembler som skal samarbeide gjennom hele studiet inkl. oppfylling av arbeidskrav og eksamen.

Studentene skal arbeide med repertoar fra ulike sjangere, stilarter og epoker.

En vesentlig del av studiet består av egenøving, og det forventes at studenten tar selvstendig ansvar for planlegging og gjennomføring av egen arbeidsuke.


Eksamen

Arbeidskrav:

- Semesterprøve ca. 10 minutter

- Refleksjonsnotat om gruppedynamiske forhold i kammermusikk-/samspillsensembler

- Repertoarliste med gjennomgått repertoar på 30 minutter, herav minst 15 minutter offentlig framført.   -  Eksamensprogram

Eksamen:

Utøvende gruppeeksamen med varighet på 15 minutter. Vurderes med Bestått/Ikke bestått

Kontinuasjon påfølgende semester.


Timeplan


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: MUS-2811