vår 2022
STE-2603 Kommunikasjonsteknikk - 10 stp

Sist endret: 19.01.2022

Søknadsfrist

Søknadsfrist eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

ITE1845 Kommunikasjonsteknikk 10 stp

Innhold

Generelt om kommunikasjonssystem: informasjon, båndbredde, signal- og Fourieranalyse, forvrengning, støy. Spektrumanalysatoren, superheterodynmottaker, målemetoder for signalanalyse. AM og FM: modulasjon og demodulasjon inkl. kretsløsninger, spektralanalyse, FM-stereo, frekvensdelingsmultipleks. Pulsmodulasjon, digital modulasjon, koding, PCM, deltamodulasjon, tidsdelingmultipleks, linjekoding, feildeteksjon. Transmisjonslinjeteori: signalutbredelse, s-parametre, refleksjon, standbølge, impedanstilpasning, Smith-diagrammet. Trådløs kommunikasjon intro: spredt spektrum, romdelt multipleks (SDMA), bølgeutbredelse, refleksjon/diffraksjon, antenner, antenneforsterkning, link budsjett. satellittkommunikasjon. Mikrobølgeteknikk: oversikt komponenter inkl. bølgeledere. Oversikt «Protocol layering».

Anbefalte forkunnskaper

ELE-2502 Elektronikk 1, ELE-2503 Digitalteknikk, ETE-2501 Elektrisitetslære, IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1, IGR1601 Matematikk 2, ITE1835 Elektrisitetslære, ITE1885 Analog og digital elektronikk, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester), TEK-1516 Matematikk 2

Hva lærer du

Kunnskaper om

 • Metoder for analog og digital transmisjon og modulasjon
 • Om hvordan instrumentering for å måle relevante parametre fungerer.
 • Kretsløsninger for å realisere ulike typer modulasjon.
 • Deling av ressurser ved ulike typer multipleks.
 • Linjetransmisjonsteori og betingelser for effektiv signaloverføring på fysiske medier.
 • Hvordan antenner fungerer
 • Digital kommunikasjon over radionettverk, eks X25 og over satellitt-nettverk, slik som CCSDS Space Packet protocol
 • Være noe orientert om komponenter som brukes innenfor mikrobølgeteknikk
 • «Protocol layering»

Ferdigheter

 • Kunne utføre beregninger av elementære parametere for kommunikasjon.
 • Ha praktisk erfaring med instrumentering for signalanalyse, spesielt spektralanalyse.
 • Ha praktisk erfaring med bruk av kretser for kommunikasjon.
 • Kunne stille opp linkbudsjett mellom en trådløs sender til en mottaker.

Generell kompetanse

 • Forstå prinsippene for elektronisk kommunikasjon. Få erfaring med analyse av signaler, både teoretisk og praktisk


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og laboratoriearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav:

 • Godkjent 6 st laboratorieoppgaver.
 • Godkjent 3 st innleveringer

Eksamen og vurdering

Sluttkarakteren er en samlet vurdering av obligatorisk arbeid og skriftlig avsluttende eksamen som gir en bokstavskarakter.

Ekstern deltagelse ved utforming av eksamensoppgaver og sensorveiledning.

Det gis kontiunasjonsadgang i faget.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STE-2603