vår 2022
DTE-2603 Programmering for mobil - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Teori og praksis går hånd i hånd, dvs. ca. halvparten teori og halvparten lab og øvingsoppgaver. Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadskode: 9391


Obligatorisk forkunnskapskrav

DTE-2605 Programmering 1eller ITE1900 Programmering 1

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1802 Programmering for mobil 10 stp

Innhold

Dette er i hovedsak et praktisk programmeringsfag som fokuserer på utviklingsplattformen Android fra Google. Følgende tema er aktuelle:

 • Generell utvikling applikasjoner for mobile enheter.
 • Brukergrensesnitt (UI): Navigation, activity, fragment.
 • App-arkitektur; ViewModel, Repository.
 • Ressurser, stiler og tema,
 • Livsløpsmetoder til de ulike applikasjonskomponentene. Tilstandshåndtering.
 • Bruk av Internett-tjenester. REST, JSON.
 • Filhåndtering.
 • Bruk av lokale databaser (SQLite og Room).
 • Lokasjon og kart.
 • Bakgrunntjenester.

I løpet av faget vil studentene utføre flere praktiske programmeringsoppgaver der studentene utvikler på PC, MAC e.l. og tester både i emulator og på ekte enheter (nettbrett, telefon). Laben er utstyrt med nettbrett som studentene kan låne til dette formålet.


Anbefalte forkunnskaper

DTE-2507 Datakommunikasjon og sikkerhet, DTE-2509 Databaser og webapplikasjoner 1

Hva lærer du

Kunnskap:

Etter gjennomføring skal studenten ha fått kunnskap om

 • Applikasjonskomponentene Activity, Service, BroadcastReceiver og Service.
 • Bruk av stiler og tema.
 • Livsløpsmetodene til de ulike applikasjonskomponentene.
 • Anbefalt app-arkitektur, viewmodel og repository.
 • Layout-managere.
 • Adapterklasser.
 • Ressursfiler for ulike skjermstørrelser og språk.
 • Serverapplikasjoner, Nettverksbiblioteker (f.eks. Retrofit) og JSON.
 • Lokale databaser (SQLite og Room).
 • Flertrådshåndtering i Android-apper.
 • Posisjonering av enheten.
 • Preferanserammeverket.
 • Sikkerhetsmekanismene i Android.

Ferdigheter:

Studenten skal etter gjennomføring være i stand til å:

 • Bruke AndroidStudio, eller tilsvarende, på en effektiv måte.
 • Bruke vanlige UI-elementer for å lage funksjonelle og tiltalende brukergrensesnitt.
 • Bruke stil og tema i Androidapplikasjoner.
 • Håndtere applikasjoners livssyklus og konfigurasjonsendringer.
 • Utvikle språktilpassede applikasjoner.
 • Kunne bruke anbefalt applikasjonsarkitektur (viewmodel).
 • Bruke nettverksbibliotek til klient/tjener-applikasjoner.
 • Utvikle applikasjoner som bruker lokal database og filer.
 • Utvikle applikasjoner som bruker lokalisering.

Generell Kompetanse:

Etter gjennomføring vil studentene kunne:

 • Utvikle Androidapplikasjoner til nettbrett og/eller mobiltelefoner.
 • Tilpasse applikasjoner ulike språk og skjermstørrelser.
 • Utvikle brukergrensesnitt vha. XML.
 • Kan formidle kunnskap om programutvikling for mobile enheter.
 • Planlegge og gjennomføre større programmeringsprosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.
 • Bevissthet om etiske konsekvenser av teknologiske valg og løsninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og praktisk programmeringsarbeid.

Prosjektarbeid.


Eksamen

Arbeidskrav

Totalt 4 obligatoriske øvinger hvor alle må være levert og bestått. 

Eksamen og vurdering

Samlet vurdering (VS) med bokstavkarakter.

Karakter i faget settes på bakgrunn av følgende elementer:

 • En større prosjektoppgave. Gruppe.
 • Individuell etest.

Begge må være levert/gjennomført og bestått.

Kontinuasjons­eksamen

Det er mulig å kontinuere på individuell etest. Dette gjøres i påfølgende kontinuasjonsperiode. Ved ikke bestått på prosjektoppgave, eller obligatoriske øvinger, må denne/disse tas på nytt ved neste gangs gjennomføring av emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: DTE-2603
 • Tidligere år og semester for dette emnet