vår 2022
ELE-2601 Elektronikk konstruksjon - 5 stp

Sist endret: 17.06.2022

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Innhold

 • Elektriske symboler og komponenter
 • EMC electromagnetic compatibility
 • Konstruksjon og framstilling og testing av kretskort
 • Skjemategning, simulering og kretskortutlegg i et bestemt DAK-verktøy
 • Lodding av komponenter og kretskortproduksjon 


Anbefalte forkunnskaper

ELE-2501 Introduksjon til elektriske kretser, ELE-2502 Elektronikk 1, ELE-2503 Digitalteknikk, ITE1835 Elektrisitetslære

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten kan:

 • Beskrive hvordan elektriske kretskort kan bli utviklet og produsert
 • Kjenne til ulike komponenter ved elektronikk konstruksjon
 • Beskrive begrepet EMC og prinsipper for å redusere uønsket effekt av støy

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Skjemategning av kretser
 • Designe og simulere ulike elektroniske kretser
 • Produsere kretskort

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Kjenne til prosessen for utvikling av elektriske kretskort
 • Utarbeide enkle rapporter
 • Norske og engelske faguttrykk for komponenter og kretser som gjennomgås i emnet


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, obligatoriske innleveringer og obligatorisk laboratoriearbeid. 

Eksamen

Arbeidskrav

Oppgave i kretskortfremstilling ved hjelp av fresemaskin, samt lodding av hullmonterte og overflatemonterte kretskomponenter skal være godkjent.

Eksamen og vurdering

Studentene jobber med 4 obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret, som karaktersettes.

Eksamen og vurderingsform er mappevurdering der fire obligatoriske oppgaver karaktersettes etter karakterskala A-F og teller med i den totale evalueringen i emnet.  

Alle elementene i mappen må ha ståkarakter for å få karakter i emnet.

Det gis en felles karakter for hele emnet.

Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter i dette emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: ELE-2601