vår 2022
GEO-2001 Mineralogi - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

GEO-103 Mineralogi 9 stp

Innhold

Innhold
 • Indre struktur, symmetri og ekstern morfologi til mineraler
 • Bindinger i krystallstrukturer, strukturelle enheter i mineraler
 • Krystallvekst, defekter, tvillinger
 • Mineralkjemi, blandbarhet av mineralets endeledd
 • Mineralets fysiske egenskaper
 • Enkelt-, dobbelt- og ringsilikater
 • Kjede- og sjiktsilikater
 • Malmmineraler (oksider, sulfider, sulfater)
 • Introduksjon i polarisasjonsmikroskopi

Anbefalte forkunnskaper

GEO-1001 Innføring i geologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskap om grunnleggende symmetrielementer i mineraler og mineralets krystallsystem
 • forståelse for de grunnleggende prinsipper av blandbarhet av mineralets endeledd
 • forståelse for den systematiske oppdelingen av mineraler på bakgrunn av kjemisk sammensetning og intern struktur
 • forståelse for den kjemiske sammensetningen av forskjellige silikater og malmmineraler 
 • kunnskap om stabilitetsgrenser for de vanligste mineralgruppene 

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • beskrive forskjellige mineralgrupper og forstå de kjemiske variasjonene innenfor disse gruppene
 • identifisere vanlige mineraler i håndstykke
 • bruke polarisasjonsmikroskop

 

Generell kompetanse

Studenten har

 • innsikt i vanlige mineralgrupper og deres tilstedeværelse i forskjellige bergarter i jordskorpa og mantelen
 • evne til å utføre tolking av kjemisk sammensetning og struktur av forskjellige silikat- og malmmineraler basert på trykk- og temperaturforholdene da de ble dannet
 • evne til å gjennomføre grunnleggende arbeidsoppgaver innen mineralogi og oversikt over fagets viktigste litteratur og metoder
 • evne til å formidle sentralt fagstoff videre og til å diskutere synspunkter, erfaringer og valg av metoder med geologer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Undervisning

13 forelesninger (26 timer) og 13 øvelser (39 timer).

Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

En skriftlig eksamen av fire timers varighet som teller 100%.

Karakterregel: Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Arbeidskrav:

Adgang til eksamen forutsetter at følgende arbeidskrav er oppfylt:

-godkjente øvelser

-1 timers kursprøve som består av identifikasjon av silikat- og malmmineraler i håndstykker (bestått/ikke bestått)


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: GEO-2001
 • Tidligere år og semester for dette emnet