vår 2022
MUS-2804 Musikkartistutvikling - entreprenørskap - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:

 • Innføring i kreativitet og innovasjon
 • Innføring i vesentlige aspekter rundt musikkutøving som idéskaping, produksjonsmekanismer, promotering og markedsføring, publikumsutvikling og musikkfeltets samfunnsrolle
 • Bevisstgjøring av egen identitet, egne styrker og muligheter som kulturentreprenør
 • Utvikling, oppstart og etablering av egen virksomhet
 • Støtte- og finansieringsordninger innenfor kulturfeltet
 • Utarbeidelse av portefølje og promoteringsmateriale (nettside, cv/biografi, bilder, pressemateriale, lyd/bildeopptak)


Hva lærer du

Kunnskap:

 • om kulturentreprenøren og vilkår som preger kulturfeltet generelt og musikkbransjen spesielt
 • om å utarbeide forretningsplan og promoteringsmateriale for egen kunstnerisk virksomhet
 • om krav til søknader knyttet til ulike søknadsinstanser

Ferdigheter:

 • kunne forholde seg til og være i stand til å bygge relevante nettverk og kontakter
 • kunne utarbeide forretningsplan for egen kunstnerisk virksomhet
 • kunne utforme og presentere egne prosjekter og ideer i en næringskontekst

Generell kompetanse:

 • kunne plassere sin egen virksomhet og sitt utøvermateriale i en estetisk og samfunnsmessig kontekst
 • kunne reflektere rundt musikkutøving som næring og egen fremtidig rolle i kulturlivet


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner, veiledning.  Samlingsbasert.

Emnet går over ett semester.  


Eksamen

Arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

 •  70 % obligatorisk deltakelse i undervisningen.  To eksempler på promoteringsmateriale.

Eksamen: Skriftlig eksamen.  Utarbeidelse av forretningsplan for egen kunstnerisk virksomhet. Vurderes med Bestått/Ikke bestått. Kontinuasjon påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MUS-2804
 • Tidligere år og semester for dette emnet