vår 2022
SAK-1002 Kunst 2 - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studiet Kunst - bachelor og kan ikke tas som enkeltemne

Obligatorisk forkunnskapskrav

SAK-1001 Kunst 1

Innhold

Planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid

Introduksjon:

 • Til flere praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium
 • Til flere verktøy som er nødvendige for å etablere egen atelierpraksis
 • Til kunstneriske kontekster

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper

 • Om planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Om praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium
 • Om basisverktøy, teknikker, medier og verksteder
 • Om å presentere og dokumentere eget verk muntlig
 • Grunnleggende kunnskaper om å kontekstualisere eget arbeid muntlig

 

Ferdigheter

 • Kunne planlegge og gjennomføre eget kunstnerisk arbeid
 • Kunne bruke basisverktøy og verksteder
 • Kunne dokumentere, presentere og kontekstualisere eget arbeid muntlig

 

Generell kompetanse

 • Forståelse for planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Forståelse for bruk av basisverktøy og verksteder
 • Forståelse for presentasjon og dokumentasjon samt grunnleggende forståelse for kontekstualisering knyttet til eget arbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, gruppekritikk, veiledning og selvstendig kunstnerisk arbeid

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

Portfolio  Portfolio skal inneholde: 

 • Beskrivelse av deltakelse på kurs, seminarer og workshop
  • Dokumentasjon av arbeid laget i tilknytning til kurs, seminarer/workshop
  • Kort beskrivelse av innhold i kurset
  • Refleksjon rundt eget læringsutbytte
 • Dokumentasjon av arbeid presentert i utstilling og av annenkunstnerisk praksis eller relevante arbeid i løpet av semesteret
 • Refleksjon over egen praksis
 • Kontekstualisering av egen praksis
 • Beskrivelse og refleksjon rundt avholdte Artist - talks og ateliersamtaler
 • Innlevert tekst

 

Eksamen består av:

 • Muntlig presentasjon av kunstneriske arbeider og eksaminasjon med utgangspunkt i innlevert arbeidskrav

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått 

Kontinuasjon påfølgende semester


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: SAK-1002
 • Tidligere år og semester for dette emnet