vår 2022
STE-2600 Satellittdesign - 5 stp

Sist endret: 30.03.2022

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1916 Elektronikk for ekstreme forhold 5 stp

Innhold

Det faglige innholdet i emnet omhandler hovedtemaene

 • Astronomi: Solsystemet, sola, planetene, nordlys, månen, de galileiske månene, asteroider, meteorer, oort skyen.
 • Rommiljø: Fysiske utfordringer i verdensrommet.
 • Satellittprosjekt: Oppdragsanalyse, dokumentasjonsstandard, systemteknikk, prosjektledelse.
 • Design av satellitter: payload, structure and mechanisms, power, attitude and orbit control, telemetry and command, thermal, data handling. 


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

  Kandidaten

 • har bred kunnskap om oppbyggingen til sola og planetene i solsystemet.
 • kan beskrive rommiljøets påvirkning på komponenter og utstyr.
 • har inngående kunnskap om oppbyggingen av satellitter.
 • kan beskrive sentrale problemstillinger innenfor satellittdesign.
 • har inngående kunnskap om oppdragsformulering og utarbeiding av kravspesifikasjoner for satellittoppdrag.

Ferdigheter

   Kandidaten

 • kan analysere verdier fra laboratorieforsøk på komponenter i vakuumkammer og temperaturkammer.
 • kan gjennomføre innledende design av satellitter.
 • kan bruke dokumentasjonsstandarder for å utarbeide kravspesifikasjoner for satellittoppdrag.

Generell kompetanse

  Kandidaten

 • kan samarbeide rundt løsning av prosjektoppgave.
 • kan planlegge og gjennomføre laboppgaver og en prosjektoppgave.
 • kan utarbeide klare og tydelige rapporter.
 • kan norske og engelske faguttrykk for temaene som gjennomgås i emnet. 

For emnet er bærekraftsmålene 8 og 9 relevant.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, samt obligatoriske laboratorieøvelser. Studentene skal også arbeide i grupper med en obligatorisk prosjektoppgave.

Nettstudenter kan følge forelesningene via nettet, og samles to uker på campus for å gjennomføre laboratorieøvelsene.


Eksamen

Arbeidskrav:

Alle laboratorieøvinger må være godkjent.

Eksamen og vurdering:

Mappevurdering der tre canvastester, to labrapporter og et prosjektarbeid, med dokumentasjon, teller med i vurderingen. For de tre canvastestene har studentene mulighet til å forbedre resultatet sitt etter første gjennomkjøring.

Det gis en felles karakter for hele emnet etter karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter i dette emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: STE-2600