vår 2022
SVF-3202 Krisehåndtering - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i samfunnssikkerhet. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er en analytisk fordypning i krisens natur og dynamikk, og vi gjennomgår sentrale teorier og utfordringer i nasjonal og internasjonal krisehåndtering med særlig vekt på forholdet mellom før- og etter-krisefasen. Følgende tema blir særskilt vektlagt: - Utvikling, forståelse og håndtering av ulike typer kriser. - Teoretiske og praktiske analyser av sårbarhet og dilemmaer krisehåndtering - Oppbyggingen av norske og internasjonale system og rammeverk for krisehåndtering - Menneskelige reaksjoner i og etter krisesituasjoner. - Den globale disaster risk reduction (DRR) agendaen og komplekse kriser  

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten skal...

 • ha inngående innsikt i hva som kjennetegner ulike typer kriser i samfunnet.
 • ha oversikt over sentrale teorier om krisehåndtering på samfunns- og organisasjonsnivå.
 • ha inngående innsikt i ansvarsforhold og erfaringer med planlegging, samordning og håndtering av krisesituasjoner.
 • ha inngående kunnskaper om menneskelige reaksjoner i akutte krisesituasjoner.

Ferdigheter:

Studenten skal...

 • kunne bidra faglig til krisehåndtering på samfunns- og organisasjonsnivå.
 • kunne analysere hendelser i lys av faglige tilnærminger.

Generell kompetanse:

Studenten har...

 • en inngående forståelse av kompleksitet og utfordringer tilknyttet moderne krisehåndtering


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer og studentpresentasjoner. 20 timer forelesninger og 8 timer seminar.

Eksamen

5 timers skriftlig eksamen som teller 100 %. 

Det gis bokstavkarakterer A - E, F - stryk.

Obligatoriske arbeidskrav: 2 obligatoriske arbeider må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått, eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.  


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SVF-3202
 • Tidligere år og semester for dette emnet