høst 2021
BIO-1105 Innføring i biologi - 10 stp

Sist endret: 26.11.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 •     Matematikk (R1+R2)
 •     Fysikk (1+2)
 •     Kjemi (1+2)
 •     Biologi (1+2)
 •     Informasjonsteknologi (1+2)
 •     Geofag (1+2)
 •     Teknologi og forskningslære (1+2)

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Studiepoengreduksjon

BIO-1101 Biologi: Fortid, nåtid og framtid 10 stp

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i biologi, altså læren om alt som lever. Emnet komplementerer kurset MBI-1002, Celle- og molekylærbiologi (vårsemesteret), og gir en innføring i ulike fagområder innen biologi, eksempelvis evolusjon, virus, prokaryoter og eukaryoter, alger, planter, sopp, evertebrater og vertebrater, kjemiske signaler og transportsystemer hos dyr, forsvar mot infeksjoner, økologi. Emnet inneholder også praktiske demonstrasjoner, semesteroppgave, kurs i informasjonskompetanse (IKOMP), kurs i vitenskapelig skriving og oppgaveskriving, og besøk til forskningsenhet.

Hva lærer du

Etter fullført kurs skal du ha:

Kunnskap

 • grunnleggende kunnskap om levende organismer, fra prosesser i cellen og kroppen til utvikling av mangfoldet av organismer, om samspillet mellom organismer
 • grunnleggende innsikt i sentrale biologiske teorier og problemstillinger i biologifaget, kjennskap til deler av forskningsfronten innen biologifaget
 • kjennskap til regler / etiske retningslinjer knyttet til artikkelskriving / publisering

Ferdigheter

 • kunne gjøre rede for og ha innsikt i ulike retninger innen biologifaget og beherske grunnleggende biologisk fagspråk og begreper
 • kunne finne fram i tilbudene ved et moderne universitetsbibliotek

Generell kompetanse

 • grunnleggende forståelse og innsikt innenfor ulike retninger i biologifaget, fra cellenivå til samspillet mellom mangfoldet av organismer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

44 t forelesninger, kollokvier i tilknytning til forelesninger, semesteroppgave, besøk til relevant forskningsinstitusjon i Tromsø-området.

Deltakelse på forelesninger og kollokvier er sterkt anbefalt.


Eksamen

Avsluttende 3 t skriftlig eksamen.

Eksamen kan være av typen «vanlig beskrivende» eller «Multiple choice», eventuelt blanding av de to formene.

Bokstavkarakter A-E; F er ikke bestått.

Arbeidskrav:

 • Deltakelse på kurs i vitenskapelig skriving og oppgaveskriving
 • Godkjent IKOMP
 • Godkjent semesteroppgave

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Kontinuasjonseksamen

Det gis adgang til kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-1105