høst 2021
BYG-3600 Bygningsmateriallære - 5 stp

Sist endret: 26.11.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Bachelorgrad i ingeniørfag innen bygg/anlegg, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk og VVS/energiteknikk eller tilsvarende. Søkere med andre fagkombinasjoner (energi og miljø, brann, etc) vurderes særskilt. I tillegg er det krav om:

- minst 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng statistikk/sannsynlighetsregning i rammeplanen for Bachelor i ingeniørfag, 7,5 studiepoeng fysikk på høyere nivå.

Søknadskode: 9371


Studiepoengreduksjon

STE6227 Bygningsmateriallære 5 stp

Innhold

I) studie (Betong, Tre, Stål)

- Allmenn oversikt                                                                                        

- Materialers strukturelle oppbygging

- Porøsitet og densitet  

- Holdbarhet

- Mekanisk egenskaper

- Termisk egenskaper varme fordeling i bygningsmaterialer

- Fukt /vann transport i bygningsmaterialer

  II) Matematisk/Fysikk modellerings oppbygg av effekt av varme/fukt på bygningsmaterialer egenskaper for eks. holdbarhet, mekaniske

- Numerisk løsninger og anvender i praksis problem   


Hva lærer du

Etter endt kurs skal kandidaten ha kunnskap om typiske bygningsmaterialer (innenfor bygg og anlegg) med vekt på termiske- og mekaniske egenskaper og nedbryting (holdbarhet): betong, tre og stål

Kunnskaper og forståelse:

- ha forståelse om de viktige bygningsmaterialer strukturer oppbygg og porøsitet

- ha forståelse om holdbarhet (nedbryting mekaniske) av bygningsmaterialer

- ha forståelse om de viktige transport mekanismene i porøse materialer, for eks. kapillær absorpsjon, diffusjon - ha forståelse om fysikk og matematiske modeller om varme og fukt transport i porøse materialer, kvadratrot modell, diffusjon modell - ha forståelse om bygningsmaterialer egenskaper endring under brann (veldig høy- temperaturen)

Ferdigheter:

- kunne analysere og forståelsen bygningsmaterialer mekaniske egenskaper 

- kunne analysere forskjellige varme og fukt-/vannmekanismer (kapillærtransport, diffusjons), i forskjellige porer (gel- kapillar, luft porer) i bygningsmaterialer

- kunne anvender fysikk-/matematikkmodell, som kvadratrotmodell og diffusjon modell, til å forutsett varm og fukt/vann transport i bygningsmaterialer i praksis

- kunne anvende kunnskap om mange forskjellige viktige tema i bygningsmaterialteknologi for eks. energi, klorid-, fukt- skadene, holdbarhet osv.

- kunne avgrense et transport fenomen og gjennomføre et FOU-arbeid

Kompetanse:

-evne til å stille kritisk spørsmålet om fremgangsmåten til å bygge opp modell og løsningsmetoder av problem som tilknytte fagområdet

- kunne arbeid selvstendig med problem i fagområdet

- kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker transportmekanismer

- kunne bidrag til utvikling og innovasjon relater til bygningsmaterialer teknologi

- kunne beregne og anvende analyseresultater til praktisk arbeid tilknyttet fagområdet


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning: 20 timer x 2uker

Øvinger: 20 timer x 2 uker


Eksamen

Arbeidskrav:

To obligatoriske oppgaver/praktiske øvinger.

For å bli oppmeldt til eksamen må kandidaten ha fått godkjent 2 obligatoriske oppgaver. Obligatoriske oppgaver vurderes som godkjent eller ikke-godkjent.

Første uke: Obligatorisk 1 og Andre uke: Obligatorisk 2

Eksamen og Vurdering:

3-timers skriftlig eksamen (på Norsk) som teller 100% av totalkarakter i faget. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Enkelt kalkulator er tillatt som hjelpemiddel på eksamen.

Adgang til kontinuasjonseksamen etter gjeldende eksamensreglement.

Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.

Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.

Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: BYG-3600