høst 2021
ELE-2501 Introduksjon til elektriske kretser - 5 stp

Sist endret: 30.03.2022

Søknadsfrist

Eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Innhold

Retningslinjer og rutiner ved laboratoriearbeid, instrumenter og grunnleggende måleteknikk. Resistans, strøm, spenning og effekt i serie og parallelle DC-kretser.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • Kjennskap til retningslinjer og rutiner ved laboratoriearbeid generelt og HMS-aspektet ved arbeidet spesielt.
 • Kjennskap til følgende instrumenter og målinger: Analoge, digitale, DC og AC-målinger, Oscilloscopet.
 • Forståelse for resistans, strøm, spenning og effekt.
 • Kjennskap til regneteknikker og regler for serie- og parallelle DC-kretser.
 • Kjennskap til utregning av serie- og parallellkretser

Ferdigheter

 • Kunne utføre grunnleggende måleteknikk.
 • Kunne foreta grunnleggende øvelser i et laboratorium.
 • Kunne utføre regning på kretser med flere motstander.
 • Kunne gjøre beregninger på serie og parallelle DC-kretser.

Generell kompetanse

 • Kunne utføre øvelser i elektrolaboratoriet og inneha grunnleggende forståelse for DC-kretser. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte formidles gjennom forelesninger og praktiske øvinger. Nettstudenter kan følge forelesning direkte eller det kan ses som opptak i ettertid.

Eksamen

Arbeidskrav

Det er et arbeidskrav som må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Arbeidskravet består av følgende som må være godkjent:

 • 6 (av 6) laboratorieoppgaver, for en av laboratorieopgavene skal det også leveres en rapport som må være godkjent. I tillegg skal det leveres en risikoanalyse.
 • 2 (av 3) innleveringer

Eksamen og vurdering

3-timer skriftlig eksamen som vurderes vha. karakter A - F, og som gir den endelige karakteren i faget.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Sensur: ekstern kontroll av intern sensors vurdering.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: ELE-2501