høst 2021
ETE-2800 Studentprosjekt - 10 stp

Sist endret: 30.03.2022

Søknadsfrist

Søknadsfrist eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

  • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
  • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunnskapskrav:

For elektrostudenter:

ETE-2501 Elektrisitetslære eller ITE1835 Elektrisitetslære

For prosesstudenter:

PRO-2608 Innføring i prosessteknologi og elektronikk for prosess


Studiepoengreduksjon

ETE-2500 Studentprosjekt 10 stp

Innhold

Før påmelding til emnet kontaktes studieleder for bachelor elektro eller prosessteknologi for å avklare om det er tilgjengelig prosjektoppgave for studenten. 

Emnet består av hovedtemaene grunnleggende elektroteknikk eller satellitteknikk, prosjektarbeid og praktisk arbeid.

Grunnleggende elektroteknikk, prosessteknologi eller satellitteknologi: Innholdet er avhengig av prosjektets art. Kan for eksempel være elektriske maskiner, nettverksteori, kraftelektronikk, elektronikk, instrumentering, simulering og programmering.

Prosjektarbeid: Problemdefinisjon Fremdriftsplan Rapportskriving Presentasjon

Praktisk arbeid: Design Simulering Implementering Testing


Anbefalte forkunnskaper

ETE-2501 Elektrisitetslære, ITE1835 Elektrisitetslære, PRO-2608 Innføring i prosessteknologi og elektronikk for prosess

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten har kunnskap om:

- Relevant teori i forhold til prosjektet

- Tekniske ferdigheter tilegnet gjennom prosjektarbeidet

- Prosjektadministrasjon og rapportering

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne:

- Designe, simulere og bygge et system relatert til prosjektet

- Gjennomføre systematiske testprosedyrer og justeringer

- Lede og administrere et prosjekt

Kompetanse:

Kandidaten skal ha generell kompetanse innen relevant elektroteknisk eller prosessteknisk teori. Kandidaten kan anvende deler av teorien innenfor andre fagområder.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, praktisk arbeid.

Eksamen

Arbeidskrav

Tre obligatoriske formelle møter med veileder.

Eksamen og vurdering

Endelig karakter er bestemt av:

- skriftlig sluttrapport - 70%

- avsluttende presentasjon - 30%

Begge deler må være bestått uavhengig av hverandre for å bestå faget.

Karakterskala A - F. Det gis ikke kontinuasjonsadgang i dette emnet.


  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: ETE-2800