høst 2021
INF-2200 Datamaskinarkitektur og -organisering - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + MATRS: R1/(S1+S2). Søknadskode: 9354 - enkeltemner i informatikk

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

D-241 Datamaskinarkitektur 10 stp

Innhold

Emnet er grunnleggende og omhandler oppbygning, konstruksjon, og maskinnær programmering av moderne datamaskiner. I tillegg til fundamentale prinsipper for konstruksjon av datamaskiner, behandles også teknologiske utviklinger som påvirker utformingen av nye datamaskinarkitekturer eller realiseringer, beslutninger som inngår i konstruksjon av datamaskiner, samt ytelseskriteria for å evaluere disse beslutningene. Emnet omhandler prosessorer, lager, sammenkoblinger mot ytre utstyr samt parallelle prosessorer. Det kreves ikke forkunnskaper i maskinnær programmering eller digitalteknikk.

Anbefalte forkunnskaper

INF-1101 Datastrukturer og algoritmer, INF-1400 Objektorientert programmering

Hva lærer du

 Kunnskap:

 • Oppbygning og konstruksjon av moderne datamaskiner, inkludert instruksjonssett arkitektur, prosessor design, minne hierarki, lagring og andre I/O typer, og fler-kjerne prosessorer.
 • Metoder og verktøy for evaluering av datamaskin arkitektur komponenter, inkludert ytelse og forskjellige design valg for bygging av komponenter.
 • Hvordan datamaskinarkitekturen samspiller med maskinnær programmering og operativ systemer.

Ferdigheter:

 • Maskinnær (asembly) programmering for MIPS og x86/x86-64 instruksjonssettet
 • Implementasjon av simulatorer for MIPS prosessor simulering
 • Evaluering av minne hierarki parametere
 • Drøfting og beskrivelse av datamaskin arkitektur og organisering

Generell kompetanse:

 • Inngående forståelse av teknologiske utviklinger som påvirker utforminger og realisering av datamaskin arkitekturer
 • Kunnskap for valg og utforming av datamaskin arkitektur basert på kravene til forskjellig systemer og applikasjoner
 • Kunnskap om datamaskin arkitekturens virkemåte og påvirkning for maskinnnær programmering og lav-nivå system utvikling

Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen er på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 30 timer, Kollokvier: 30 timer, Lab.veiledning: 30 timer. Emnet gis hvert høst.

Eksamen

Eksamen omfatter skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til eksamen.

Karakterskala: Bokstavkarakter A-E, F - stryk.

Arbeidskrav: Inntil 3 skriftige innleveringer vurdert til Godkjent / Ikke godkjentNB! Deltakelse på første forelesning er obligatorisk.

Kontinuasjonseksamen: Gis tidlig i undervisningsfritt semester for de som ikke fikk bestått karakter ved siste ordinære eksamen. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til kontinuasjonseksamen.

Utsatt eksamen: Gis tidlig i undervisningsfritt semester. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til utsatt eksamen. 

For mer informasjon, se forøvrig:

- Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

- Forskrift for studier og eksamener ved UiT


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: INF-2200
 • Tidligere år og semester for dette emnet