høst 2021
MAS-2806 Ingeniørinnovasjon i praksis - 5 stp

Sist endret: 27.04.2021

Søknadsfrist

Søknadsfrist eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

  • - generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
  • - bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
  • - 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Forkunnskapskrav: 

  • Bestått min. 90 stp. fra 1. og 2. årskurs. 


Studiepoengreduksjon

MAS-2804 Praksisprosjekt 5 stp

Innhold

Prosjektet går ut på å gå gjennom fasene fra ide til ferdig produkt. Oppgaven kan løses i grupper, og prosjektet skal styres og dokumenteres iht. filosofien TOTAL KVALITETSLEDELSE.

Totalt skal denne delen utgjøre 130 - 140 timer pr. student. Undervisning/veiledning er da inkludert.

Egeninnsatsen i prosjektet vil være på ca. 110 timer pr. student, inklusiv statusrapport og statuspresentasjon + avsluttende rapport og presentasjon av det ferdige produkt


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Gjennom praksisperioden skal studenten få en innsikt og praksis i ingeniørmessige yrkesferdigheter innen konstruksjon, produksjon/vedlikehold eller teknologiledelse samt innblikk i organiseringen/styring av bedriften inklusiv kvalitetsstyring/HMS.

Kandidaten skal få kunnskap om prosjektstyring, relevant faglig innhold og produkt utvikling i forhold til valgt fordypning.

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne gjennomføre et prosjekt fra ide til ferdig produkt. Det vil si at kandidaten skal kunne generere en ide gjennom en kreativ prosess, produktutviklingsmetoder, beskrive ideen med nødvendige medier som for eksempel 3D-DAK, matematiske modeller, simuleringer, beskrivende tekst og liknende. Kandidaten skal kunne vurdere og angi nødvendige toleranser og feilkilder.  Kandidaten skal kunne styre prosjektet ved hjelp av prosjektstyringsverktøy.

Kompetanse:

Kandidaten skal kunne bruke sin kunnskap om og ferdigheter innen aktuell fordypning og prosjektstyring til å kunne kommunisere med alle impliserte parter i et prosjekt og dermed skal kandidaten på en kreativ og selvstendig måte kunne realisere en ide gjennom et prosjekt.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Prosjektarbeid med veiledning.

Eksamen

Eksamen og vurdering

Prosjektbeskrivelse, og avsluttende prosjektrapport med sluttpresentasjon av prosjektet og det endelige produktet. Hvor endelig prosjektrapport + endelig produkt danner grunnlag for fastsettelse av karakter i faget

Prosjektet blir karaktersatt med bokstavkarakterer basert på en avsluttende prosjektrapport og sluttpresentasjon. Besvarelsen bedømmes utfra hvordan prosjektet er gjennomført, det vil si evnen til prosjektstyring og rapportering, samt kompleksitet og egenart på ide og fremstillingsprosess.

Det gies bokstavkarakter A - F, der karakter A - E er bestått og karakter F er ikke bestått. Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Mo i Rana | Bodø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: MAS-2806