høst 2021
MFA-2016 Marine systemer og maskineri - 10 stp

Sist endret: 14.06.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Studiepoengreduksjon

MFA-2011 Skipshydrodynamikk 3 stp
MFA-2014 Lastehåndtering 1.5 stp

Innhold

Emnets faglige innhold består av grunnleggende prinsipper og metoder som introduksjon til arbeid, energi og termodynamikk og maritime hydrauliske og pneumatiske systemer. Videre gis det en innføring maskiner, fremdriftssystemer, elektriske installasjoner og dieselelektrisk fremdrift benyttet på maritime installasjoner som skip og rigger. Emnet har og fokus på grønn skipsfart som omhandler skip og energieffektivitet samt utslippsstyringsregler og -forskrifter.

Anbefalte forkunnskaper

TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører, TEK-2502 Fysikk og kjemi for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskap: 

Studenten... 

 • har grunnleggende kunnskap om arbeid, energi og termodynamiske prosesser God kunnskap om marine fremdriftssystem  
 • har god kunnskap om marine maskiner, hydraulikk og pneumatikk.  
 • har god kunnskap om dieselelektriske fremdriftstyper og fremdriftskontroll. Grunnleggende kunnskaper for prinsippene og komponentene som kreves for å designe hydrauliske systemer, inkludert: pumper, motorer, trykk- og kontrollventiler, akkumulatorer, filtre, kjølere og kraftoverføring.  
 • har god kunnskap om hydrauliske systemer for maritime applikasjoner som kraner, HIV-kompensasjon, vinsjer, stabilitetssystemer.  
 • har god kjennskap til skipsutslipp og tilhørende regler og forskrifter.  
 • har god kunnskap om energieffektiviseringer som er implementert av shippingindustrien. 

 

Ferdigheter: 

Studenten... 

 • kan utføre grunnleggende termodynamiske beregninger.  
 • kan identifisere og modellere grunnleggende komponenter i skipsenergisystemer: motorfremdriftssystemer.  
 • kan utvikle skipsnavigasjonsstrategier basert på de respektive utslippskontrollreglene og forskriftene  
 • kan foreslå mulige teknologier for å forbedre skipets energieffektivitet. 

 

Generell kompetanse: 

Studenten... 

 • vil ha en grunnleggende forståelse av marine systemer og maskiner. 
 • vil ha en grunnleggende forståelse for de forskjellige miljøaspekter og hva som er gode teknologiske løsninger for maritimt maskineri med tanke på bærekraftige maritime transportløsninger. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

42 timer forelesninger. 28 timer laboratorium/seminar/øving.

Deler av emnet kan bli undervist på engelsk.


Eksamen

5 timers skriftlig eksamen som teller 100 %.

Det gis bokstavkarakter A - E, F - stryk.

Obligatoriske arbeidskrav:  Minst to obligatoriske øvinger/laboreringer må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MFA-2016