høst 2021
MUS-2810 Ensembleledelse - 20 stp

Sist endret: 02.12.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på arbeid med:

- ensembledirigering og instruksjon av ulike instrumental og/eller vokalensembler

-  teknikk og uttrykk

- sammenhengen mellom det utøvende arbeidet som dirigent og rollen som ensembleleder

-  instrumentkunnskap og kollektiv sangteknikk

- arbeid med intonasjon og klang

- partiturstudier og instrumentasjon

- lytting og gehør


Hva lærer du

Etter bestått emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

- om aktuelle ensembletyper

-  kunne lese og tolke ulike partitur for disse ensemblene

Ferdigheter

-  grunnleggende dirigenttekniske ferdigheter

-  kan gjennomføre prøver og konserter med ulike ensembler

Generell kompetanse

-  være trygg i rollen som musikalsk leder på grunnleggende nivå


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studiet går over to semestre og kan organiseres samlingsbasert med 3-4 samlinger pr. semester eller periodisk konsentrert undervisning.

Undervisningen veksler mellom teoretisk og praktisk arbeid/øvelser.

Studiets deltakere må forvente å stille som praksisensemble


Eksamen

Arbeidskrav:

- 80% obligatorisk deltakelse i undervisning

Eksamen:

Oppgave som skal innstuderes og bearbeides med et instrumental-/vokal ensemble. Kandidaten får oppgaven utdelt 5 virkedager før eksamen. Etter prøven gjennomføres en samtale med utgangspunkt i gjennomføringen av innstuderingsoppgaven. Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Kontinuasjon påfølgende semester


Timeplan


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: MUS-2810