høst 2021
PRO-2806 Instrumentering og prosessovervåkning - 10 stp

Sist endret: 10.03.2022

Søknadsfrist

Søknadsfrist eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadskode: 9391 


Studiepoengreduksjon

ITE1850 Instrumentering og prosessovervåkning 10 stp

Innhold

Instrumentation System Elements and Performance Terms

Measurement Case Studies

Control Systems

Process Controllers

Correction Elements

PLC Systems

System Models

Transfer Function

System Response 


Anbefalte forkunnskaper

ETE-2501 Elektrisitetslære, ITE1835 Elektrisitetslære, ITE1842 Kjemi for prosess og statistikk

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om:

 • Understanding the fundamentals of measurement systems
 • Understanding the various terminologies used in measurement and instrumentation systems.
 • Understanding the principles of industrial instrumentation and principles involved in control engineering.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:  

 • Able to measure various physical quantities using measurement techniques
 • Design of simple measurement systems including the application of measurement tools and data manipulation and acquisition.
 • Calibration of measurement sensors and instruments
 • Identifisere, planlegge og presentere ingeniørfaglige arbeidsoppgaver innen sitt felt
 • Dimensjonere en instrumentutrustning i en industriell prosess 

Generell kompetanse:

Kandidaten skal ha generell kompetanse innen:

 • Students will be able to apply the knowledge and skills independently in any particular situation by demonstrating the ability to cooperate, responsibility, capacity for reflection and critical thinking in studies and profession.


Undervisnings- og eksamensspråk

Engelsk

Undervisning

Forelesning, øvinger og prosjektarbeid. Undervisningsspråk er engelsk.

Eksamen

Arbeidskrav

4 av 5 øvinger må være godkjent for å få eksamensrett.

Studentene trenger å utføre noen eksperimenter som vil bli definert i løpet av første halvdel av kurset. Nettstudenter må delta minst én dag i løpet av samlingsuka for å utføre øvinger.

Eksamen og vurdering

Endelig karakter bestemmes av en numerisk vekting mellom skriftlig eksamen (70%) og prosjektarbeid (30%).

Både eksamen og prosjekt må være bestått uavhengig av hverandre for å bestå faget.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Adgangen gjelder den skriftlige eksamen.

Eksamensspråk er engelsk eller norsk.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PRO-2806