høst 2021
SAK-1001 Kunst 1 - 30 stp

Sist endret: 13.04.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studiet Kunst - bachelor og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Introduksjon til

 • Planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium
 • Verktøy som er nødvendige for å etablere selvstendig atelierpraksis
 • Dokumentasjon og presentasjon av eget arbeid
 • Studietur


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Grunnleggende kunnskaper om planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Grunnleggende kunnskaper om praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium
 • Grunnleggende kunnskaper om basisverktøy, teknikker, medier og verksteder
 • Grunnleggende kunnskaper om dokumentasjon og presentasjon av eget arbeid

Ferdigheter

 • Kunne planlegge og gjennomføre eget kunstnerisk arbeide
 • Kunne bruke basisverktøy og verksteder
 • Kunne dokumentere og presentere eget arbeid

Generell kompetanse

 • Grunnleggende forståelse for planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Grunnleggende forståelse for bruk av basisverktøy og verksteder
 • Grunnleggende forståelse for presentasjon og dokumentasjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, gruppekritikk, veiledning og selvstendig kunstnerisk arbeid

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

Portfolio

Portfolio skal inneholde:

 • Beskrivelse av deltakelse på kurs, seminarer og workshops.
  • Dokumentasjon av arbeid laget i tilknytning til kurs, seminarer/workshops
 • Dokumentasjon av arbeid presentert i utstilling og av annen kunstnerisk praksis eller relevant arbeid i løpet av semesteret.
 • Beskrivelse av avholdte Artist -talks og ateliersamtaler
 • Innlevert tekst

Eksamen består av:

 • Muntlig presentasjon av kunstneriske arbeider og eksaminasjon med utgangspunkt i innlevert arbeidskrav.

 Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått

Kontinuasjon påfølgende semester


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: SAK-1001