høst 2021
SAK-1003 Kunst 3 - 30 stp

Sist endret: 13.04.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt bachelorstudiet Kunst og kan ikke tas som enkeltemne

Obligatorisk forkunnskapskrav

SAK-1002 Kunst 2

Innhold

 • Planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid
 • Introduksjon til
  • spesifikke verktøy for egen praksis
  • tekst som verktøy
  • gruppekritikk som verktøy


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

 • Gode kunnskaper om planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Gode kunnskaper om dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid
 • Grunnleggende kunnskaper om spesifikke verktøy for egen praksis
 • Grunnleggende kunnskap om å formulere seg skriftlig om eget arbeid
 • Grunnleggende kunnskaper om å formulere seg om andres praksis i en gruppekritikk

 

Ferdigheter

 • Kunne planlegge og gjennomføre eget kunstneriske arbeid
 • Kunne anvende spesifikke verktøy for egen praksis
 • Kunne dokumentere eget arbeid
 • Kunne presentere og kontekstualisere eget arbeid skriftlig og muntlig
 • Kunne gi medstudenter relevant tilbakemelding

 

Generell kompetanse

 • God forståelse for planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • God forståelse for presentasjon og dokumentasjon samt kontekstualisering av eget arbeid muntlig
 • Grunnleggende forståelse for bruk av spesifikke verktøy
 • Grunnleggende forståelse for presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid skriftlig
 • Grunnleggende forståelse for gruppekritikk og medstudenters arbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, veiledning og selvstendig kunstnerisk arbeid.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges: 

 • Portfolio 

Portfolio skal inneholde: 

 • Beskrivelse av og refleksjon rundt deltakelse på kurs og workshops 
  • Billeddokumentasjon av verk laget i tilknytning til kurs/ workshop 
  • Kort beskrivelse av innhold i kurset 
  • Refleksjon rundt eget læringsutbytte  
 • Beskrivelse og refleksjon rundt avholdte Artist-talks og ateliersamtaler 
  • Refleksjon rundt den kunstneriske praksis som ble presentert 
 • Innlevert tekst
  • Dokumentasjon av verk presentert i utstilling 
  • Presentasjon og dokumentasjon av annen kunstnerisk praksis eller relevante studier/arbeid i løpet av semesteret

Eksamen består av to deler som vurderes under ett: 

 • Muntlig presentasjon av kunstneriske arbeider
 • Eksaminasjon med utgangspunkt i innlevert arbeidskrav og den muntlige presentasjonen av kunstneriske arbeider.

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått. 

Kontinuasjonseksamen påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: SAK-1003