høst 2021
STE-2602 Bildebehandling - 5 stp

Sist endret: 03.12.2021

Søknadsfrist

Søknadsfrist eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391 

Anbefalte forkunnskaper: Fysikk/Kjemi, Matematikk 1, Matematikk 2, Beregningsorientert programmering og statistikk, Programmering i C ++ eller alternativt høynivåspråk.


Studiepoengreduksjon

ITE1914 Signal- og bildebehandling 10 stp

Innhold

Representasjon av digitale bilder, bildekarakteristikk, typer av bildebehandling, algoritmer herunder histogrambaserte operasjoner, binære og aritmetiske operasjoner, foldning/filtrering, andre typer filter, segmentering, Fouriertransformen. Bildeformater, konturrepresentasjon, mønstergjenkjenning. 

Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1, IGR1602 Beregningsorientert programmering og statistikk, IGR1603 Fysikk/Kjemi, TEK-1500 Beregningsorientert programmering, TEK-1501 Statistikk, TEK-1504 Fysikk, TEK-1505 Kjemi, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Hva lærer du

Kunnskaper

 • Forstå prinsippene og anvende teknikkene for analog til digital konvertering.
 • Kjenne parameterne og statistisk data som karakteriserer bilder.
 • Forstå elementære metodene for behandling av digitale bilder.

Ferdigheter

 • Kunne sette opp en sekvens av operasjoner på bilder der metodene brukes i god rekkefølge, avhengig av hensikter.
 • Kunne trekke informasjon fra data.

Generell kompetanse

 • Faget gir en teoretisk og praktisk innføring i metoder og algoritmer for generell bildeanalyse.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, oppgaveregning og prosjektarbeid. I prosjektarbeidet inngår problemløsning med et høynivåspråk og delvis med Photoshop.

Eksamen

Arbeidskrav:

Godkjent prosjektarbeid.

Eksamen og vurdering:

Total bokstavskarakter gis av en skriftlig eksamen.

Ekstern deltagelse ved utforming av eksamensoppgaver og sensorveiledning

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte skriftlige eksamener i dette emnet. Dersom prosjektoppgave er bestått så er det tilstrekkelig å ta ny skoleeksamen. Det gis ikke kontinuasjonsadgang på prosjektet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: STE-2602