høst 2021
STE-2604 Romteknologi - 10 stp

Sist endret: 30.03.2022

Søknadsfrist

Søknadsfrist eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1843 Romteknologi 10 stp

Innhold

Bakkeinstrumentering: magnetometere, riometer, ionosonde, optiske instrumenter, radar (EISCAT), Satellitter: referansesystemer for satellitter, baneparametre, banemekanikk, utledning av formelverk, baneberegninger, simuleringer. Satellitters og romsystemers oppbygging og funksjoner. Prinsipper og anvendelser av satellitnavigasjon. Romteknologihistorie: Apollo, post-Apollo, Ballonger: ballongtyper, beregninger på ballonger, Antenneteori, Elementær radarteknologi og spesielt syntetisk aperture radar.

Anbefalte forkunnskaper

TEK-1504 Fysikk, TEK-1507 Matematikk 1

Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten skal ha kunnskaper om

 • Bruk av raketter, ballonger og bakkebaserte instrumenter som teknologiplattform for studier av prosesser i atmosfæren
 • Banemekanikk
 • Prinsipper og anvendelser av satellittnavigasjon
 • Elementær radarteknikk og spesielt SAR
 • Oppbygging og funksjoner til romsystemer
 • Antenneteori
 • Systemer i forbindelse med en rakettoppskyting
 • Romteknologihistorie

Ferdigheter

 • Kunne utføre beregninger av ulike satellitt-baner
 • Kunne utføre beregninger vedr ballongmekanikk
 • Kunne utføre beregninger vedr elementær radarteori
 • Kunne beregne ytelse til SAR

Generell kompetanse

 • Kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regne- simulerings- og labøvinger.

Eksamen

Arbeidskrav

Ca 3 st godkjente obligatoriske innleveringer. Godkjent laboratorieøving.

Eksamen og vurdering

En avsluttende 5 timers skriftlig eksamen som gir en bokstavkarakter.

Ekstern deltagelse ved utforming av eksamensoppgaver og sensorveiledning

Det gis kontinuasjonsadgang i faget.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STE-2604