vår 2021
BIO-3613 Fiskevelferd i havbruk - 5 stp

Sist endret: 25.06.2021

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieprogrammet til Akvamedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

9371 - enkeltemner på masternivå

Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-2504 Fish Physiology

Innhold

Teoretisk og praktisk grunnlag for å få forstå begrepet fiskevelferd. Studentene vil få en innføring i og oversikt over betydningen av fiskevelferd for økonomiske og bærekraftig produksjon.

Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap:

  • Ha en teoretisk og praktisk forståelse av lover og forskrifter som omhandler dyrehold og velferd.
  • Ha gode kunnskaper om kriterier for velferd hos laksefisk.
  • Ha kjennskap til begreper som benyttes innfor fagfeltet velferd og hvordan den defineres.
  • Kjenne komparative aspekter om velferd i moderne husdyrhold.

Ferdigheter:

  • Kan vurdere velferd hos fisk i oppdrett
  • Kan måle velferd ut fra bruk av velferdsindikatorer.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

En skriftlig eksamen, 3 timer. Gradering: bestått/ ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: BIO-3613