vår 2021
BYG-2605 Anleggs- og byggeteknikk - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Innhold

- Fjellboring - Sprengningsteknikk; sprengstoffer, tennmidler, pallsprengning, kontursprengning, grøftesprengning, undervannssprengning - Tunneldriving, sikringsarbeider i tunnel; bolting og sprøytebetong - Rystelser fra sprengning, beregning av rystelser - Arbeidsmiljø; Offentlige lover og forskrifter vedrørende anleggsdrift - Maskiner og driftsmåter; grave- og lastemaskiner, transport, kapasiteter. - Drift av massetak og knuseproduksjon - Fjellhaller og kraftverkstunneler. 

Forskalings-, armerings- og betongarbeider. Byggeplassproduksjon. Hovedprinsipp for bygging av bruer, kaier og moloer.


Hva lærer du

1) Kunnskaper Faget gir grunnleggende innføring i hovedemnene innen anleggsdrift og byggeteknikk med hovedvekt på fjellsprengning over (tomter og fjelltak), under bakken (tunneler og haller) og grunnleggende byggeteknikk og produksjon på byggeplasser. Forskalings-, armerings- og betongutførelse på byggeplass.

2) Ferdigheter Utarbeide sprengningsplaner og planer for betongarbeider på bygge- og anleggsplasser.  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger og selvstudium.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

10 obligatoriske øvinger godkjent, seinest 3 uker før eksamen.

Vurdering

5 timers skriftlig eksamen som teller 100% av karakteren i faget. Karakter A-F, der F er ikke bestått. Alle skriftlige hjelpemidler og kalkulator tillatt på eksamen.  Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Mo i Rana | Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: BYG-2605